Pasientreiser Helse Midt-Norge

I Helse Midt-Norge er det pasientreisekontor i Ålesund, Orkdal og Levanger. Ett regionalt kontor behandler alle søknader om dekning av reiseutgifter. De andre pasientreisekontorene har ansvar for bestilling og planlegging av tilrettelagte pasientreiser.

Søknader om dekning av reiseutgifter

​Det er Pasientreiser HF i Ålesund som saksbehandler alle søknader om dekning av reiseutgifter i Helse Midt-Norge. 

Postadresse
Postadresse for innsending av søknadsskjema på papir, ettersending av dokumentasjon eller klage på vedtak:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk
3702 Skien 

Telefon 915 05 515
Åpningstider mandag-fredag kl. 08.00-16.00 

E-post  postmottak@pasientreiser.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Pasientreiser Møre og Romsdal

Ta kontakt med Pasientreiser Møre og Romsdal for bestilling og planlegging av pasientreiser i Møre og Romsdal.

Telefon: 915 05 515
Faks: 70 16 77 01
E-post: pasientreiser@helse-mr.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-16.00

Adresse

Pasientreiser Møre og Romsdal, Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund

Pasientreiser St. Olavs hospital

Ta kontakt med Pasientreiser St. Olavs hospital for bestilling og planlegging av pasientreiser i Sør-Trøndelag.

Telefon: 915 05 515
Faks: 73 55 31 71
E-post: pasientreiser@stolav.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Pasientreiser St. Olavs hospital, Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger

Pasientreiser Nord-Trøndelag

Ta kontakt med Pasientreiser i Nord-Trøndelag for bestilling og planlegging av pasientreiser i Nord-Trøndelag.

Telefon: 915 05 515

E-post: pasientreiser@hnt.no
For å unngå at personopplysninger kommer på avveie, skal ikke dette sendes per e-post.

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Adresse
Helse Nord-Trøndelag HF, Pasientreiser, postboks 33, 7601 Levanger