Kontakt Pasientreiser

Ønsker du kontakt med pasientreiser, ring 05515.

Foto: Dag Nordsveen, Pasientreiser HF

Telefon

​Ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise, kan du kontakte ditt lokale pasientreisekontor på 05515.

Mer informasjon om de forskjellige pasientreisekontorene finner du her:

Fra utlandet

Befinner du deg i utlandet, kan du kontakte Pasientreiser på telefonnummer 0047 35 12 10 99.

Hva koster det å ringe?

Å ringe 05515 koster kr 0,99 kroner i oppstart og kr 1,99 per minutt fra privat fasttelefon med Telenor-abonnement. Samtaler via andre telefonoperatører har egne takster avhengig av operatør og abonnementsvilkår. Pasientreiser har ikke inntekter av telefonitjenesten.

En dom i EU-domstolen har slått fast at det er ulovlig for selskaper å tilby kundeservice med høyere takster enn for samtaler til vanlige mobil- og fasttelefonnummer. Denne dommen er knyttet til markedsføringsloven § 11, og gjelder næringsvirksomhet. Pasientreiser er derfor ikke bundet av dommen, men har allikevel satt i gang et arbeid for å se på billigere alternativer til dagens telefonløsning.

Postadresse for reiseregningsskjema

Felles postadresse for innsending av søknadsskjema på papir:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk​
3702 Skien 

Hemmelig identitet og fristbruddsaker

Hemmelig identitet
Hvis du har hemmelig identitet, som adressesperre 6 eller 7, må søknaden din sendes per post  til en egen postadresse. Dette er for å sikre at saken blir ivaretatt på en strengt fortrolig måte.

Husk å sende med oppmøtebekreftelse og eventuelt kopi av frikort.

Det finnes egne sikkerhetsrutiner for både mottak og behandling av saken. Saken blir behandlet manuelt av en egen enhet for spesialsaker.

Fristbrudd
Fristbrudd er når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, og har rett til å få et annet behandlingstilbud. Ved fristbrudd må du sende inn reiseregning per post. Husk å merke konvolutten og reiseregningsskjemaet med "fristbrudd".

Hvis du har hemmelig adresse eller en fristbruddsak, send reiseregningsskjemaet til:
Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Hørselshemming eller talevansker

Er du døv, hørselshemmet eller har talevansker, kan du bruke Telenors teksttelefonformidling for å komme i kontakt med Pasientreiser.

Dette gjør du ved å sende SMS til telefonnummer 149

En operatør med taushetsplikt behandler henvendelsen din, og kontakter Pasientreiser på vegne av deg.

For å benytte tjenesten må du først registrere deg som bruker, dette gjør du på Telenor sine nettsider.

Les mer på Telenor sin nettside for hørselshemmede

Innspill til nettsidene

Har du spørsmål eller innspill til nettsidene om pasientreiser, kontakt webredaktør.