Kontakt Pasientreiser

Ønsker du kontakt med pasientreiser, ring 915 05 515.

Foto: Dag Nordsveen, Pasientreiser HF

Telefon

Har du spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise, kan du kontakte Pasientreiser på 915 05 515.

Pasientreisekontorene

Informasjon om pasientreisekontorene finner du her:

Fra utlandet

Befinner du deg i utlandet, kan du kontakte Pasientreiser på telefonnummer 0047 915 05 515.

Hva koster det å ringe?

Å ringe 915 05 515 koster det samme som å ringe til andre mobiltelefonnummer, avhengig av hvilket abonnement du har.

Postadresse for reiseregningsskjema

Felles postadresse for innsending av søknadsskjema på papir:

Pasientreiser HF
Postboks 2533 Kjørbekk​
3702 Skien 

Spesialsaker

Hemmelig identitet

Hvis du har hemmelig identitet, som adressesperre 6 eller 7, må søknaden din sendes per post  til en egen postadresse. Dette er for å sikre at saken blir ivaretatt på en strengt fortrolig måte.

Husk å sende med oppmøtebekreftelse og eventuelt kopi av frikort.

Det finnes egne sikkerhetsrutiner for både mottak og behandling av saken. Saken blir behandlet manuelt av en egen enhet for spesialsaker.

Hvis du har hemmelig adresse, send reiseregningsskjemaet til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Fristbrudd

Fristbrudd er når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, og har rett til å få et annet behandlingstilbud. Ved fristbrudd må du sende inn reiseregning, oppmøtebekreftelse og annen dokumentasjon per post. Husk å merke konvolutten og reiseregningsskjemaet med "fristbrudd" og saksnummer fra SMS-en du fikk fra Helfo i forbindelse med fristbruddet. I tillegg må du oppgi navnet på ditt opprinnelige behandlingssted og avdeling.

Ved fristbruddsak, send reiseregningsskjemaet til:

Pasientreiser HF
Postboks 2864 Kjørbekk
3702 Skien

Pasienter som er bosatt i Helse Vest og har en fristbruddsak, sender reiseregningsskjemaet til:

Pasientreiser, Helse Stavanger HF
Postboks 8100
4068 Stavanger

Organdonasjon

Søker du om reiser i forbindelse med organdonasjon, må du sende søknaden per post. Husk å sende inn oppmøtebekreftelse fra behandler, der det tydelig kommer fram at behandlingen gjelder organdonasjon. Du må også fylle ut reiseregningsskjema og legge ved annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket. 

Ved donorreiser, send reiseregningsskjemaet til ditt lokale pasientreisekontor.

Adresse til ditt lokale pasientreisekontor finner du her

Tuberkulosekontroll

Søker du om å få dekke reiser til pliktig tuberkulosekontroll, må du sende søknaden per post. Husk å sende oppmøtebekreftelse, der det tydelig kommer fram at behandlingen gjelder tuberkulosekontroll. Du må også fylle ut reiseregningsskjema og legge ved annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket.     

Adresse til ditt lokale pasientreisekontor finner du her

Hørselshemming eller talevansker

Er du døv, hørselshemmet eller har talevansker, kan du bruke Telenors teksttelefonformidling for å komme i kontakt med Pasientreiser.

Dette gjør du ved å sende SMS til telefonnummer 149

En operatør med taushetsplikt behandler henvendelsen din, og kontakter Pasientreiser på vegne av deg.

For å benytte tjenesten må du først registrere deg som bruker, dette gjør du på Telenor sine nettsider.

Les mer på Telenor sin nettside for hørselshemmede

Innspill til nettsidene

​Har du spørsmål eller innspill til nettsidene om pasientreiser, kontakt webredaktør.