Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Kan jeg ha med noen?

Mange pasienter har med reisefølge til behandling. Under visse forutsetninger kan ledsagere og pårørende få dekket reisen.

På pasientreise med venninne
Foto: Max Emanuelsson, Pasientreiser ANS

​​​

Ledsager

​En ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandlingsstedet. Dette kan være en nabo, venn, pårørende eller andre privatpersoner. Din ledsager har rett til å få dekket reisen, hvis du som pasient har rett til å få dekket reisen og behandleren dokumenterer at ledsager er nødvendig av helsemessige årsaker.​

Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få dekket reisen med en standardsats per kilometer.

Ved reiser med rekvisisjon må behovet for ledsager spesifiseres i rekvisisjonen, mens ved reiser uten rekvisisjon, kan ledsager søke om dekning i etterkant av reisen.

Ledsager skal ikke betale egenandel på reisen, og kan søke om tapt arbeidsfortjeneste. 

Ledsager for barn

Når barn under 18 år ledsages, trenger ikke ledsagerbehovet å dokumenteres. Vanligvis dekkes reisen for én ledsager, men hvis barnet legges inn på sykehus, kan begge foreldre få​ dekket reisen, uavhengig av om de ledsager barnet.

Søker du som foresatt på vegne av barn mellom 12 og 18 år om å få dekket reiseutgifter, må oppmøtebekreftelse legges ved søknaden. Dette er av hensyn til barnets personvern.​

To ledsagere

I enkelte tilfeller kan det være behov for to ledsagere ut fra helsemessige årsaker. Behandleren må da begrunne behovet for to ledsagere.

Kvalifisert ledsager

For noen kan det være nødvendig med kvalifisert ledsager på reisen. Kvalifisert ledsager vil si en ledsager som kan gi medisinsk behandling om nødvendig. Eksempler på dette er sykepleier, lege, fysioterapeut og jordmor. Under visse omstendigheter kan også andre bli regnet som kvalifisert ledsager, som for eksempel politi, spesiallærer, døvetolk og tolk.

Pårørende

Hovedregelen er at pårørende, som ikke ledsager pasienten, ikke har rett til dekning av reiseutgifter. Unntakene fra dette er:

  • Barn under 14 år som reiser til pasient med livstruende sykdom, som ikke makter å reise hjem. Pasienten må ha omsorg for barnet.
  • Ved reiser til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom, eller familievernkontor.
  • Ved reiser til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.
  • Ved reiser til kurs eller opplæring i regi av  en helseinstitusjon. For at pårørende skal få dekket reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjonen, må:
    • Kurset eller opplæringen ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold.
    • Kursdeltakelsen må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.