Midlertidige endringer i lovverket som omhandler fristbrudd

I forbindelse med koronapandemien må ressursene i spesialisthelsetjenesten brukes på best mulig måte. Derfor ble det vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen. Mange av de midlertidige endringene opphørte 27. mai 2020, men unntaket fra retten til et annet tilbud ved fristbrudd gjelder fremdeles.

Foto: Morten Rakke

Spesialisthelsetjenesten har igjen plikt til å fastsette en frist, men følgende midlertidige endringer gjelder fremdeles:

  • Spesialisthelsetjenesten har ikke lenger plikt til å varsle Helfo om fristbrudd.
  • Du som pasient kan ikke varsle fristbrudd selv.
  • Du som pasient har ikke rett til at Helfo finner et alternativt tilbud til deg ved fristbrudd, men du kan benytte deg av retten til fritt behandlingsvalg.

Endringene kan føre til at du må vente lenger på utredning eller behandling, men alle pasienter vil fortsatt ha rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid.  

Helfo saksbehandler allerede varslede saker på vanlig måte. Pasienter som er i et forløp hos en av Helfos leverandører, får fortsette sin utredning eller behandling der.

Les mer på regjeringen.no om gjeninnføring av pasientrettigheter.