Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Rett til å klage

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

Mann som klager på PC
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​​​​​Du kan for eksempel klage på:

  • Behandling og tjenester
  • Manglende oppfølging
  • For tidlig utskriving
  • Lange ventetider
  • At du ikke får den helsehjelpen du har krav på
  • At du ikke får det behandlingsstedet du ønsker

Pårørende kan klage på:

  • At  du ikke får dine rettigheter som nærmeste pårørende 
  • Vegne av pasienter som ikke kan klage selv
    (Du må ha fullmakt for å klage på vegne av pasienten)

Send klagen til den du skal klage på

Skal du klage må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på. Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til fylkesmannen. For kommunale eller fylkeskommunale tjenester kan klageinstansen være andre enn fylkesmannen.

Hva bør jeg skrive i klagen?

I klagen må du oppgi navn og adresse. Du bør også opplyse om telefonnummer. Er du pasient eller bruker bør du oppgi ditt personnummer.

Du må også forklare hva klagen gjelder og hvem som har tatt avgjørelsen du klager på. Er det en skriftlig avgjørelse du klager på, bør du legge ved en kopi av denne.

Du bør også beskrive hva du mener er feil med avgjørelsen og hvorfor du mener det er feil. Fortell også hva du vil ha endret ved avgjørelsen du klager på.

Pasient og brukerombudet hjelper deg å klage

Ønsker du hjelp til å skrive klage, eller få råd og veiledning om hvordan du bør gå videre kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i ditt fylke. De svarer også på generelle spørsmål om helsetjenester, og kan møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg.

Det er gratis å klage

Det koster ikke noe å klage eller å få behandlet klagen. Du må ikke betale gebyrer. Det gjelder uavhengig av om du får medhold eller ikke.
Søker du hjelp hos advokat til å klage, må du vanligvis betale for hjelpen. Hvis du får medhold i klagen, kan du søke om å få dekket nødvendige advokatutgifter av det offentlige.

Frist for å sende klagen

Fristen for å klage er vanligvis fire uker fra du ble kjent med avgjørelsen.
For noen kommunale og fylkeskommunale tjenester kan fristen være kortere. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon.

Har det gått lengre tid kan den innklagede instansen eller fylkesmannen la være å behandle klagen. Selv om fristen er utløpt, skal den innklagede instansen og fylkesmannen alltid vurdere om det likevel er rimelig at du får prøvd avgjørelsen.

Avgjørelsen i klagesaken er endelig

Du kan ikke klage på fylkesmannens avgjørelse i klagesaken. Både du og den du har klaget på må rette dere etter fylkesmannens beslutning.

Klagenemnda for behandling i utlandet

​En egen klagenemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet, er klageinstans i saker som gjelder behandlingstilbud som ikke finnes i Norge, men i utlandet. Denne nemnda behandler klager på at helsetjenesten i Norge avslår å be om og/eller dekke behandling i utlandet.

Tilsynssaker

Dersom du mener at helsepersonell begår feil eller lovbrudd når de behandler deg kan du melde fra om dette til fylkesmannen. Sakene som da blir opprettet blir kalt tilsynssaker.

Om helsetjenesten og helsepersonellet ikke har handlet i samsvar med sine plikter blir dette påpekt overfor dem, og de får beskjed om å endre sin praksis. I alvorlige tilfeller vil fylkesmannen be State​ns helsetilsyn reagere mot helsetjenesten med å gi pålegg, advarsel, eller tilbakekalle autorisasjonen.

Kontrollkommisjonen innen det psykiske helsevernet 

Alle institusjoner innen det psykiske helsevernet har en kontrollkommisjon knyttet til seg, som blant annet behandler klager. 
Klager som gjelder medisinering uten samtykke fra pasienten behandles av fylkesmannen, og alle andre klager behandles av kontrollkommisjonen.
Send klagen til den enheten du vil klage på.​

Det hjelper å klage

​Ca. 1/3 av de som klager på at de ikke har fått nødvendige helse- og omsorgstjenester får medhold hos fylkesmannen. Da endrer fylkesmannen avgjørelsen selv, eller ber helsetjenesten om å ta en ny beslutning i saken.