Helserettigheter for barn og unge

Som barn eller ungdom har du en rekke rettigheter i forbindelse med helse- og omsorgstjenester. Her får du en oversikt over dine rettigheter når du må til lege eller sykehus.

Far og datter ser på laptopen
Foto: Christina Strehlow / Johnér Bildbyrå AB

Under finner du punkter som er knyttet til de mest sentralene rettighetene barn og unge har i møtet med helse- og omsorgstjenester.

 • Rett til informasjon om helsetilstanden din, rettighetene dine, behandlinger og så videre i en form som du forstår.
 • Rett til å si din mening og bli hørt uavhengig av alderen din.
 • Rett til å være med på å bestemme ditt eget helsetilbud. Det vil si at du skal bli tatt med på råd. I tillegg skal ditt ønske om å ha foreldre til stede under behandling som regel godtas.
 • Du er helserettslig myndig når du fyller 16 år. Det vil si at du kan bestemme selv om du skal ha behandling og hvem som skal vite hva om helsen din.
 • Rett til informert samtykke. Dette betyr at du må ha fått nok informasjon om helsetilstanden din og hva behandlingen går ut til at du kan gjøre et valg og gi tillatelse til behandling.
 • Helsepersonell har taushetsplikt. Det vil si at de som jobber hos legen eller på sykehuset må holde opplysninger om deg hemmelig for andre. Som hovedregel har helsepersonell likevel en plikt til å informere foreldrene dine dersom du er under 16 år. Dersom det kan bli aktuelt å unnta informasjon fra foreldrene dine skal du så tidlig som mulig orienteres om retten foreldrene har til å få informasjon og om unntakene fra helsepersonells opplysningsplikt til foreldrene når du er under 16 år. Dersom det er nødvendig for at foreldrene dine skal oppfylle sine plikter som foreldre, kan de også få informasjon når du er mellom 16 og 18 år. Dersom foreldrene får informasjon skal du orienteres om at informasjonen gis. 
 • Rett til individuell plan dersom du har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester. Det vil si at du får en plan som er tilpasset deg.
 • Du har rett til helsestasjon og skolehelsetjeneste i tillegg til fastlege.
 • Barn og unge har rett på spesiell tilrettelegging på sykehus. Dette kan være at du, så langt det lar seg gjøres, skal legges inn på en barneavdeling. Du har rett til å ha minst én av foreldrene dine hos deg under oppholdet. Du har rett til et undervisningstilbud tilpasset alder og utvikling.
 • Hvis du er under 23 år og sliter med psykiske lidelser eller er avhengig av rusmidler har du rett til at spesialisthelsetjenesten vurderer helsetilstanden din innen 10 arbeidsdager fra henvisningen din er mottatt der.
 • Helsepersonell skal bidra til at barn med foreldre eller søsken som er alvorlig syke, får informasjon og nødvendig oppfølging som de har behov for som følge av foreldrenes eller søskenets tilstand.
 • Helsepersonell skal bidra til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging barn kan ha som følge av at en forelder eller et søsken dør. 


Rettigheter for ungdom med funksjonshemminger

​Hvis du er barn eller ungdom med funksjonshemminger har du samme rettigheter som andre unge pasienter, men barn og unge med funksjonshemminger har ofte i tillegg et langvarig behov for helsetjenester.

Mange personer med nedsatt funksjonsevne har behov for assistanse fra helse- og omsorgstjenesten for å ta utdanning, eller å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.

For unge med funksjonshemminger finnes det en egen veileder hvor deres rettigheter er samlet: «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?», som er utgitt av Helsedirektoratet. I tillegg finnes oversiktlig informasjon på ung.no​ og familienettet.no