Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Ventetider for utredning og behandling

Ventetid er tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du kan komme til utredning eller behandling.

helsenorge.no/velg-behandlingssted finner du forventede ventetider for rundt 220 undersøkelser og behandlinger innen fysisk helse, psykisk helse, rus og avhengighet.

Forventet ventetid vil si det maksimale antall uker et behandlingssted ser for seg at en pasient må vente på utredningen eller behandlingen.

Ventetid er individuelt

​Alle henvisninger til behandlingssteder vurderes individuelt.

Når henvisningen er sendt til sykehus eller behandlingsinstitusjon, skal behandlingsstedet svare deg innen 10 virkedager. I svarbrevet står det om du har fått rett til helsehjelp eller ikke. Dersom du har fått rett til helsehjelp, vil det stå når og hvor du har fått time.

Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider. Hvor lenge du må vente er blant annet avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, din helsetilstand og medisinbruk, og om du behandles for flere diagnoser samtidig.

Ventetidene oppdateres månedlig

Hvert enkelt behandlingssted har ansvar for at ventetider som publiseres i informasjonstjenesten til enhver tid er oppdaterte, relevante og korrekte. Ventetidene oppdateres månedlig eller oftere.

Hvis du ønsker å vite om ventetidene på nettsiden har blitt oppdatert hver måned i den siste perioden, kan du se nasjonale kvalitetsindikatorer for dette.

Forklaring på ventetider for fysisk helse

Hvis du trenger utredning eller behandling for fysisk sykdom, kan det være nødvendig å se på tre typer ventetid. Dersom du først skal til utredning og deretter til dagbehandling eller innleggelse, må ventetidene legges sammen for å finne total ventetid hos behandlingsstedet.

  1. Utredning er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan komme til utredning. Det inkluderer også undersøkelse.
  2. Dagbehandling er ventetid fra utredningen er ferdig, til pasienten kan få utført behandlingen. Det inkluderer all behandling som ikke er innleggelse, også poliklinisk behandling.
  3. Innleggelse er ventetid fra utredningen er ferdig, til pasienten kan få utført behandlingen. Dette gjelder for pasienter som skal overnatte.

Der ventetid til innleggelse ikke er oppgitt, kan det av medisinske årsaker likevel være aktuelt med innleggelse.

Forklaring på ventetider for psykisk helse

Hvis du trenger utredning eller behandling innen psykisk helse avhengig av hvilke type behandling du venter på, kan det være tre typer ventetider å forholde seg til.

  1. Poliklinisk utredning/behandling er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan komme til utredning eller behandling.
  2. Poliklinisk gruppebehandling er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan starte i gruppe.
  3. Innleggelse er ventetid fra innleggelse blir aktuelt, til pasienten kan få døgnplass.

Forklaring på ventetider for rus og avhengighet

Hvis du trenger utredning eller behandling innen rus og avhengighet, kan det være fire typer ventetider å forholde seg til.

  1. Poliklinisk utredning/behandling er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning , til pasienten kan komme til utredning eller behandling.
  2. Avrusning er ventetid fra behandlingsstedet mottar en henvisning, til pasienten kan komme til avrusningen.
  3. Innleggelse - korttid (inntil 6 måneder) er ventetid fra mottaksdato for en henvisning, til pasienten blir innlagt.
  4. Innleggelse - langtid (mer enn 6 måneder) er ventetid fra mottaksdato for en henvisning, til pasienten blir innlagt.

Hvis du har spørsmål til ventetidene, kan du ringe 800 HELSE (800 43 573) eller sende en epost. Du kan også ta kontakt med fastlegen din eller behandlingsstedet.​