Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Dine rettigheter ved fristbrudd

Du som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få et annet behandlingstilbud. Ved fristbrudd vil ditt sykehus eller behandlingsinstitusjon ta kontakt med Helfo pasientformidling. De vil finne et tilbud til deg hos en annen behandler dersom du ønsker det.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Fristen du har fått sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente på helsehjelp. At Helfo ved fristbrudd kan finne helsehjelp til deg et annet sted, medfører kortere ventetid og styrker dermed dine rettigheter som pasient.

Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Hvis du blir syk, går du vanligvis først til fastlegen. Ved behov for videre helsehjelp kan fastlegen sende en henvisning til sykehus eller behandlingsinstitusjon, også kalt spesialisthelsetjenesten. Det er også flere behandlere enn fastlegen som kan sende henvisning.

Eksempler på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten er

  • kirurgiske inngrep
  • medisinske utredninger
  • behandling ved psykiatrisk poliklinikk
  • behandling i rusinstitusjon

Innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt, skal spesialisthelsetjenesten vurdere om du har rett til behandling hos spesialist. Ut fra din helsetilstand vil du enten få tilbud om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, eller du vil vises tilbake til den du er henvist fra.

Dersom du er uenig i vurderingen eller fristdatoen du har fått fra spesialisthelsetjenesten, kan du be om at henvisningen din blir vurdert på nytt. Blir dette avvist, kan du klage til Fylkesmannen.

Spesialisthelsetjenesten varsler om fristbrudd

Spesialisthelsetjenesten skal varsle Helfo hvis de ser at de ikke vil lykkes med å finne et tilbud om helsehjelp til deg innen fristen. Fristbrudd som allerede har oppstått skal også varsles. Helfo vil da finne et annet behandlingstilbud til deg dersom du ønsker det.

Dette vil ikke koste deg noe ekstra, og eventuelle reiseutgifter vil bli dekket.

Dersom du mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke er blitt varslet til Helfo, kan du selv ta kontakt med Helfo. Helfo vil da umiddelbart kontakte sykehuset eller behandlingsinstitusjonen som kan ha brutt fristen. Hvis det viser seg at det har skjedd et fristbrudd, får behandlingsstedet ditt kort frist til å finne en ny behandlingsdato for deg.

Helfo kontakter deg

Helfo vil ringe deg som opplever fristbrudd for å høre om du ønsker et annet tilbud om helsehjelp.

Dersom Helfo ikke får tak i deg i løpet av 3 dager, sender Helfo brev til deg og ber om rask tilbakemelding på om du ønsker et annet behandlingstilbud. Helfo må etter disse 3 dagene starte arbeidet med å finne et annet tilbud, selv om Helfo ikke har fått tak i deg.

Hvis Helfo ikke mottar svar fra deg innen 10 virkedager etter utsendt brev, vil du bli tilbakeført til ditt opprinnelige behandlingssted. Du beholder din plass på ventelisten der.

Mange som opplever fristbrudd vil først motta en SMS med informasjon fra Helfo. Det gjelder deg som er registrert i DIFIs kontaktregister med mobilnummer. Les mer om SMS fra Helfo her.

Barn og unge under 16 år vil ikke bli oppringt eller motta SMS av Helfo. For barn under 12 år vil Helfo kontakte foresatte, mens kontakten med unge fra 12 til 16 år vil i utgangspunktet gå gjennom henvisende lege eller annen henviser.

Tilbud om annen behandling

Når Helfo ringer deg, må du svare på om du ønsker at Helfo skal finne et annet behandlingstilbud til deg.

Du kan takke nei til at Helfo skal finne et annet tilbud til deg. Da fortsetter du å stå på venteliste ved ditt opprinnelige behandlingssted. Du må da regne med å vente lenger enn det som er vurdert til å være medisinsk forsvarlig ventetid for din tilstand. Dersom du ombestemmer deg, kan du selv ta kontakt med Helfo.

Takker du ja, tar Helfo kontakt med de behandlingsstedene Helfo har rammeavtaler med for å finne et behandlingstilbud til deg.

Dersom du likevel ikke ønsker å benytte deg av tilbudet Helfo finner, kan ikke Helfo senere gi deg et nytt behandlingstilbud for samme fristbrudd.

I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et annet behandlingstilbud. Du vil da bli tilbakeført til det opprinnelige behandlingsstedet som har brutt fristen, og du beholder plassen din på ventelisten.

Ditt opprinnelige behandlingssted

Ditt opprinnelige behandlingssted har fortsatt mulighet til å forsøke å finne en behandlingsplass til deg etter at et forventet fristbrudd er varslet.

Finner ditt opprinnelige behandlingssted en behandlingsplass til deg før det skjer et fristbrudd, må du benytte denne behandlingsplassen, selv om du allerede har takket ja til et tilbud fra Helfo.

Finner ditt opprinnelige behandlingssted et tilbud til deg etter at det har skjedd et fristbrudd, vil Helfo vurdere om dette gir deg kortest ventetid. I så fall må du benytte deg av dette tilbudet.

Reiseutgifter

I utgangspunktet må du selv ordne reisen din. Utgiftene, som buss- eller togbilletter, må du legge ut for selv. For å få tilbakebetalt disse utgiftene må du sende oppmøtebekreftelse, kvitteringer og reiseregningsskjema på papir til Pasientreiser HF, Postboks 2864 Kjørbekk, 3702 Skien.

Når du sender inn reiseregningsskjemaet, må du øverst på forsiden av skjemaet skrive «Fristbrudd». Merk også konvolutten med dette. I merknadsfeltet på baksiden av skjemaet skriver du saksnummeret som er oppført i brevet du fikk fra Helfo i forbindelse med fristbruddet. I tillegg må du oppgi navnet på ditt opprinnelige behandlingssted og avdeling.

Her finner du reiseregningsskjema.

Dersom du skal fly, bestilles dette av Egencia Bodø om du er bosatt i Nord-Norge, og av Pasientreiser om du er bosatt i øvrige deler av landet. Dette slipper du å legge ut for selv. Du vil få kontaktinformasjon fra Helfo.

Praksisen for ​bestilling og betaling av hotell er ulik i de forskjellige delene av landet. Dette må du snakke med Pasientreiser om.