Alternativ behandling og rettigheter

Brukere av alternativ behandling utenfor helsetjenesten er ikke omfattet av pasientrettighetsloven.

​Ved bruk av alternativ behandling utenfor helsetjenesten er du mindre beskyttet enn brukere av den ordinære helsetjenesten.

Brukere av alternativ behandling omfattes ikke av pasientrettighetsloven eller pasientskadeloven. Unntak er hvis alternativ behandling utføres av autorisert helsepersonell.

Utøvere av alternativ behandling har i følge alternativ behandlingsloven taushetsplikt på lik linje som helsepersonell.

 

Klage på alternativ behandling

Du har mulighet til å klage på behandling hvis den alternative behandleren er med i den frivillige registerordningen i Brønnøysundregisteret for utøvere av alternativ behandling.

Alle behandlere i dette registeret er tilknyttet utøverorganisasjoner. Disse plikter å ha klageordninger. Klager skal altså rettes til den aktuelle utøverorganisasjonen.

Klageretten er i medhold av forskrift om frivillig registerordning av alternativ behandling § 3 punkt 6. Er ikke alternativ behandler registrert i denne ordningen har du ikke mulighet til å klage på behandling.
 

Tilsyn med alternative behandlere

​Som hovedregel er ikke utøvere av alternativ behandling underlagt statlig tilsyn med mindre utøver er autorisert helsepersonell.