Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling

​​Dersom du og din partner har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo dekke utgifter til hormonpreparater utover 17 108 kroner fullt ut. Dere må legge fram en erklæring fra lege som viser hvilken behandling dere får.

​For å få dekket utgifter til infertilitetsbehandling fra Helfo, må dere oppfylle vilkårene for behandling av barnløshet i bioteknologiloven​. Ordningen gjelder både kvinner og menn. Du kan også få legehjelp og støtte til legemiddelkjøp i forbindelse med infertilitetsbehandling i EU/EØS.

Etter folketrygdloven (§ 5-22) kan du få støtte til følgende infertilitetsbehandlinger:​
 • befruktning utenfor kroppen (IVF-behandling, ICSI-behandling),

 • inseminasjon (AIH/AID)

 • hormonstimulering hvor befruktning skjer på vanlig måte

 • PGD-behandling (Pre Implantasion Genetic Diagnosis, genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren)

 • Når dere er henvist til spesialist, og har fått tilbud om infertilitetsbehandling, kan dere få dekket inntil tre forsøk per barn.

Seksmånedersfrist ved søknad om infertilitetsbehandling

Erklæringen fra legen og originale, spesifiserte kvitteringer sendes Helfo. Når dere har oppnådd egenbetalingssummen på 17 108 kroner, må dere sende inn kvitteringer innen seks måneder etter hvert enkelt legemiddelkjøp. Dersom fristen ikke overholdes, vil kravet kunne være foreldet.
 
Selv om dere ikke har mottatt legeerklæringen, skal kvitteringene sendes til Helfo innen fristen. Ettersend deretter legeerklæringen så raskt som mulig.

Hva er ett forsøk og fødsel?

Dekningen av legemidler ved IVF-behandling og ICSI-behandling er begrenset til tre forsøk per barn. Uthenting av egg og tilbakesetting av befruktede egg i kvinnens livmor anses som et forsøk.

Dersom flere egg blir befruktet, og fryses ned etter egguttaket, regnes innsetting av lagrede befruktede egg ikke som et nytt forsøk. Når et svangerskap har vart i 26 uker, regnes forløsning som en fødsel.
 
Dersom lagrede egg fra tidligere uttak benyttes til søskenforsøk regnes ikke dette som et fullstendig forsøk. Dere må likevel betale ny egenandel ved oppstart av ny behandling etter fødsel.
 
Dersom et par ønsker flere barn, kan Helfo gi støtte til legemidler i forbindelse med tre nye forsøk (søskenforsøk). Dette gjelder både etter fødsel som følge av vellykket behandling innenfor de tre første forsøkene, etter et senere egenfinansiert forsøk eller graviditet som følge av ordinær befruktning.
 
Ved etablering av et nytt parforhold kan Helfo gi refusjon til tre nye forsøk.
 
Dersom paret består av to kvinner, kan dere dele de tre forsøkene mellom dere. Helfo gir kun refusjon til en av kvinnene dersom dere behandles samtidig.

Hvordan søker dere under infertilitetsbehandling?

Dere søker først om stønad fra Helfo når dere er i gang med infertilitetsbehandlingen.

Bruk skjemaet
Dette skal dere og behandlende lege fylle ut ved hvert forsøk. Dersom dere mottar behandlingen i utlandet, må lege som utøver sin praksis i Norge fylle ut et eget avsnitt i skjemaet.

Dere skal deretter sende inn det utfylte skjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Sammen med skjemaet må dere sende originale, spesifiserte kvitteringer (eller apoteklister) som må inneholde

 • pasientens navn

 • legemiddelets navn

 • pris på legemidlene

 • kjøpsdato

 • apotekets stempel

 • navnet på forskrivende lege

 • Fyll ut skjemaet med sort eller mørk blå penn.
 • Bruk skjemaet som forsiden med vedlegg /kvitteringer bak.
 • Fest eventuelle vedlegg/kvitteringer med binders. Ikke bruk lim, tape eller stifter.
Ved PGD-behandling må dere i tillegg legge ved dokumentasjon på at behandlingen er godkjent i Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda). Skjemaet under må fylles ut av behandlende lege, deretter sender dere skjemaet til Helfo sammen med kvitteringer: 

Hvor kjøpe legemiddel til infertilitetsbehandling?

Legemidlene som brukes i infertilitetsbehandlingen må i utgangspunktet være kjøpt på apotek i Norge, mens behandlingen kan foregå i offentlig eller privat sykehus i Norge eller utlandet.

Dere kan også søke om dekning av utgifter til legemidler innkjøpt i EU/EØS-området i forbindelse med infertilitetsbehandling (etter folketrygdlovens § 5-24a). Refusjonen gis etter samme regler som i Norge.

Dette betyr at dere enten må benytte legemidler som er forhåndsgodkjent og markedsført i Norge, eller legemidler som inneholder samme virkestoff som tilsvarende legemidler som er markedsført i Norge.

Dersom særlige grunner tilsier at legemidler som ikke er markedsført i Norge skal brukes i behandlingen, må lege søke på vegne av dere. Som særlige grunner regnes:

 • Markedsførte preparater er forsøkt uten ønsket effekt
 • Behandlingen har gitt uønskede bivirkninger

Dere må sette fram et separat krav overfor Helfo (etter folketrygdlovens § 5-24a) for legemidler som er kjøpt i EU/EØS-området.

Saksbehandlingstid

Dersom Helfo trenger mer enn én måneds saksbehandlingstid, skal Helfo sende dere en orientering om dette.

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil 10 uker.

Informasjon om infertilitetsbehandling

Dersom du har spørsmål, ring 800HELSE (800 43 573).

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Fyll ut og send fullmaktsskjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.