Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Ridefysioterapi

Helfo gir bidrag til ridefysioterapi (terapiridning hos fysioterapeut) når visse vilkår er oppfylt.

Foto: Morten Rakke / Helfo

​Dette gjelder personer med medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker eller en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse.

Ridefysioterapien må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Du må ha henvisning til ridefysioterapi

Du må ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. En av disse behandlerne må fylle ut skjemaet «Henvisning/tilvising til fysioterapi (05-08.05)» (skjemaet finnes på helseaktørsidene til Helfo). Henvisningen skal leveres fysioterapeuten som tilbyr ridefysioterapi. Det er fysioterapeuten som vurderer om vilkårene for bidrag er oppfylt.

Hvordan gjennomgå ridefysioterapi

Ridefysioterapien må foregå ved et ridested under ledelse av fysioterapeut.

Bidrag kan ytes for maksimalt 30 behandlinger pr. kalenderår.

​Hvordan søke refusjon etter ridefysioterapi?

De fleste fysioterapeuter har avtale med Helfo om direkte oppgjør. Hvis fysioterapeuten ikke har slik avtale, må du betale for behandlingen og sende originalkvitteringen til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Søknad om bidrag må sendes Helfo innen seks måneder etter utløpet av det kalenderåret utgiftene påløp. Fra 1. august 2014 vil det ikke lenger være nødvendig å få en forhåndsgodkjenning av Helfo.

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil 5 uker (inntil 9 uker for reiseregning i forbindelse med ridefysioterapi).

Reiseutgifter i forbindelse med ridefysioterapi

​Nødvendige reiseutgifter til og fra ridningen dekkes av Helfo. Det er ingen egenandel på bidragsreiser. Ved krav om reiseutgifter kan du fylle ut og sende Helfo skjemaet

«Reiseutgifter - bidrag (05-22.08)» Bokmål | Nynorsk

Adressen vår er: Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Fysioterapeut som driver ridefysioterapi kan gi rekvisisjon for nødvendig drosje på blankett 05-22.05 til deg som har fått innvilget bidrag til terapiridning. Fysioterapeuten finner denne blanketten på helfo.no.

Per 1. juli 2016 utgjør taksten 292 kroner per behandling.

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Slik fyller du ut skjemaet ditt:

  • Fyll ut skjemaet med sort eller mørk blå penn.
  • Bruk skjemaet som forsiden med vedlegg /kvitteringer bak.
  • Fest eventuelle vedlegg/kvitteringer med binders. Ikke bruk lim, tape eller stifter.
  • Kvitteringene må være originale og leselige.
  • Undertegn med navnet ditt.