Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Refusjon av utgifter til legemidler

Hvis medisinen du skal bruke ikke kan bli skrevet ut direkte på blå resept, kan legen på vegne av deg søke Helfo om såkalt individuell stønad på blå resept. Enkelte legemidler kan du også få dekket etter reglene for bidrag til spesielle formål.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Dersom du får innvilget søknad fra lege om individuell stønad på blå resept, kan du søke om refusjon enten du har hatt utgifter før eller etter du fikk vedtaket fra Helfo. Spesifiserte kvitteringer må sendes Helfo senest innen 6 måneder etter at legemidlene er kjøpt på resept på apotek.

Har du fått et vedtak om stønad til legemidler fra Helfo, må du ha med deg vedtaket og gyldig blå resept når du skal hente legemidler på apoteket. Da betaler du bare egenandel på blå resept. Denne teller med i ditt grunnlag for frikort for egenandelstak 1. Har du fått frikort, eller er barn under 16 år eller minstepensjonist, slipper du å betale.

Dersom du søker om refusjon for utgifter til legemidler uten at Helfo har mottatt søknad fra lege, vil Helfo vurdere søknaden din etter reglene for bidrag til spesielle formål (§ 5-22). Legemidlene må være kjøpt på apotek, og du må sende spesifiserte kvitteringer til Helfo senest innen 30. juni året etter at du hadde utgiftene.

Les om individuell stønad og forhåndsgodkjent refusjon på blå resept.

Les også om kjøp av legemidler i EU/EØS, og om kjøp av legemidler utenfor EU/EØS.

Send søknad digitalt til Helfo

Du kan søke om å få refundert utgifter til legemidler som du får innvilget på blå resept ved å bruke digitalt skjema. Les om digitalt skjema her.

For å få dekket utgiftene dine må du legge ved spesifiserte kvitteringer som inneholder produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på lege. 

Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 6 måneder fra du kjøpte legemidlet.

Papirskjema
Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

​«Kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler/næringsmidler kjøpt på resept» (05-22.15) Bokmål | Nynorsk

sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem inn.

Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet. 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er inntil åtte uker. Helfo prioriterer søknader som gjelder alvorlige medisinske tilstander og barn under 12 år. Da er saksbehandlingen inntil fire uker.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.