Dekning av utgifter til legemidler som ikke kan skrives direkte på blå resept

Hvis medisinen du skal bruke ikke kan bli skrevet ut direkte på blå resept, kan legen på vegne av deg søke Helfo om såkalt individuell stønad på blå resept. Enkelte legemidler kan du også få dekket etter reglene for bidrag til spesielle formål.

Morten Rakke / Helfo