Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Rekreasjonsopphold for kreftpasienter og pårørende

Dersom du er kreftpasient eller pårørende av en kreftpasient, kan Helfo dekke utgifter til opphold ved Montebellosenteret i Hedmark.

 

Montebellosenteret er et rekreasjonshjem som tilbyr kurs for kreftpasienter og nære pårørende. Les mer om de ulike tilbudene på Montebellosenterets egen nettside.

For kurs rettet mot kreftpasienten kan Helfo dekke utgiftene for en nær pårørende i tillegg til pasienten. Vilkåret er at den pårørende har behov for den opplæringen som tilbys.

Helfo kan også gi bidrag til deltakelse i kurs rettet mot familien til

  • barn med kreftsykdom – det kan gis bidrag til opphold for to foresatte og alle søsken under 15 år
  • kreftsyke foreldre – det kan gis bidrag til opphold for den kreftsyke, en nær pårørende og alle barn under 15 år
  • mor eller far som dør av kreft – det kan gis bidrag til alle barn under 15 år, og gjenlevende forelder/foresatt

Helfo kan også gi bidrag til barn mellom 15 og 18 år dersom disse gis tilbud om deltakelse på familiekurs ved Montebellosenteret. I slike tilfeller utløses bidragssatsen for barn som friske søsken/pårørende til kreftsyke foreldre.

Hvordan søker du om opphold ved Montebellosenteret?

Når du søker om opphold på Montebellosenteret, må du benytte skjema som du finner på hjemmesiden til Montebellosenteret. Fastlegen din eller sykehuslege må fylle ut skjema for legeerklæring og ledsagerdokument. Alle tre skjemaer skal sendes direkte til Montebellosenteret.

Søknaden må sendes inn før oppholdet starter.

Når du har fått plass på et kurs, vil Montebellosenteret sende søknad om bidrag videre til Helfo. Du får et vedtak tilsendt når Helfo har behandlet søknaden.

Hvilke utgifter til oppholdet dekker Helfo?

Helfo dekker vanligvis to ukers opphold. I særlige tilfeller kan Helfo vurdere om det kan gis godkjenning for ytterligere to eller flere ukers opphold.

Du må selv betale 140 kroner per oppholdsdøgn. Egenbetalingen for pårørende eller en person som står deg nær, er 110 kroner per oppholdsdøgn. Barn under 15 år skal ikke betale. Du eller dine pårørende betaler egenbetalingen direkte til Montebellosenteret.

Helfo betaler de øvrige oppholdskostnadene direkte til Montebellosenteret.

Du kan også få dekket utgifter til reisen

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra Montebellosenteret. Søknad om dekning av reiseutgifter må sendes inn senest 30. juni året etter oppholdet.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om hvilke utgifter som kan dekkes i forbindelse med reisen på siden «Reiseutgifter til ridefysioterapi, elektrolyse og noen rekreasjonsopphold».