Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Refusjon av utgifter til næringsmidler på blå resept

​​Du kan få legen din til å søke Helfo om å få refundert utgifter til næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept.

Foto: Morten Rakke / Helfo

Helfo må ha mottatt søknaden (med spesifiserte kvitteringer fra apotek eller bandasjist) senest innen 6 måneder fra du kjøpte næringsmiddelet.

Du kan få stønad dersom du lider av

  • sykelige prosesser som påvirker munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat
  • syklige prosesser som påvirker mage eller tarm og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer
  • stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom)
  • alvorlig, behandlingsresistent epilepsi
  • laktose-, melkeproteinintoleranse eller melkeallergi (gjelder barn under 10 år)
  • kreft/immunsvikt
  • sykdom som medfører sterk svekkelse – sykdommen må medføre så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd, og svekkelsen må være en direkte konsekvens av sykdommen

Du kan lese mer om ordningen i rundskrivet til folketrygdlovens § 5-14 under § 6. 

Lege må søke på vegne av pasienten om næringsmidler på blå resept.

Det er utarbeidet lister med godkjente priser på næringsmidler som kan skrives på blå resept. Som hovedregel dekkes kun næringsmidler som står på denne listen. Se «Produkt- og prislisten» til Helfo over næringsmidler for informasjon om hvilke produkter dette gjelder.
 
Dersom produktene på listen av medisinske grunner ikke kan brukes, må spesialist i sykdommens fagfelt eller lege ved relevant sykehusavdeling sende begrunnet søknad til Helfo.
 
Næringsmidler forskrevet av lege på blå resept skal ikke benyttes av personer innlagt på sykehus eller i institusjon. Helseforetakene eller kommunen har finansieringsansvar for slik behandling.

Krav til resept for å få dekket næringsmiddel-utgifter

Dersom vilkårene for refusjon er oppfylt, dekker Helfo bare utgifter til næringsmidler når de er kjøpt etter resept fra lege. Dette gjelder også i tiden før Helfo har mottatt søknad og vedtak er fattet.

Når søknaden er innvilget, leverer du resept fra lege og vedtaket fra Helfo på apoteket / hos bandasjisten. Da betaler du bare egenandel på blå resept. Denne teller med i ditt grunnlag for frikort for egenandelstak 1. Har du fått frikort, eller er barn under 16 år eller minstepensjonist, slipper du å betale.

Send søknaden digitalt til Helfo

 

Du kan søke om å få refundert utgifter til næringsmidler ved å bruke digitalt skjema i Altinn. Les om digitalt skjema her

Næringsmidler er reseptfrie, men for å få dem refundert av Helfo må de være kjøpt på resept.

For å få dekket utgiftene dine må du legge ved spesifiserte kvitteringer som inneholder produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på lege. 

Dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.
 
Dersom du har fått et vedtak om stønad fra Helfo og har hatt utlegg i etterkant, refunderes utleggene innen tre uker.


Papirskjema
Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

​«Kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler/næringsmidler kjøpt på resept» (05-22.15) Bokmål | Nynorsk

og sende skjemaet sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet. 

Kjøp av næringsmidler i utlandet

Du kan også søke om å få refundert næringsmidler som kan forskrives på blå resept i Norge selv om de er kjøpt i et annet EØS-land.

Fristen for å sende inn søknad til Helfo om dekning av utgifter til næringsmidler er den samme som om du hadde kjøpt næringsmidlene i Norge, altså senest innen 6 måneder fra du kjøpte næringsmiddelet.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.  

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.