Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Refusjon av utlegg til legemidler og næringsmidler på blå resept

Hvis medisinen eller næringsmiddelet du skal bruke ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan legen på vegne av deg søke Helfo om dekning på blå resept. Dette kalles individuell stønad.

Foto: Morten Rakke / Helfo

​Det er flere viktige krav som må være innfridd for at Helfo skal kunne vurdere om du skal få refundert utlegg du har hatt til legemidler og næringsmidler:

  • Legen må på vegne av deg søke Helfo om refusjon på blå resept.
  • Helfo må innvilge søknaden før du kan få refundert utleggene.

Hvordan søker du om refusjon for medisinutgifter?

Dersom du har hatt utlegg til legemidler i Norge som du får dekket på blå resept, får du dekket utgiftene ved at du fyller ut og sender inn

​«Kvitteringsskjema for dekning av utgifter til legemidler/næringsmidler kjøpt på resept» (05-22.15) Bokmål | Nynorsk

sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Helfo må ha mottatt søknaden senest innen seks måneder fra du kjøpte legemiddelet.

Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem.

Saksbehandlingstiden er inntil 8 uker. Helfo prioriterer søknader som gjelder alvorlige medisinske tilstander og barn under 12 år. Da er saksbehandlingen inntil fire uker.

Dersom du har fått et vedtak om stønad fra Helfo, og har hatt utlegg i etterkant, refunderes utleggene innen  tre uker. 

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Slik fyller du ut skjemaet ditt:

  • Fyll ut skjemaet med sort eller mørk blå penn.
  • Bruk skjemaet som forsiden med vedlegg /kvitteringer bak.
  • Fest eventuelle vedlegg/kvitteringer med binders. Ikke bruk lim, tape eller stifter.
  • Kvitteringene må være originale og leselige.
  • Undertegn med navnet ditt.

Refusjon av utgifter til næringsmidler/blåresept-ordningen

​Her kan du lese mer om hvordan du får tilbake penger for utlegg til kjøp av næringsmidler på blå resept.

Her kan du lese mer om hvordan staten kan dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

​«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01)» Bokmål | Nynorsk | English 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor sende fullmakten til Helfo med brevpost. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Fyll ut og send fullmaktsskjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.