Vold og overgrep

Vold kan defineres som handlinger som med overlegg skader, skremmer, sårer eller har annen negativ påvirkning på mennesker.

Vold og overgrep kan ramme både voksne og barn.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​​​​​​​Vold og overgrep kan ramme mennesker i alle aldre, og omfatte flere ulike handlinger. Vold kan være fysiske handlinger som å slå eller sparke eller psykisk vold som trusler, degradering, kontrollering eller å bli utsatt for ydmykelser. Vold kan også være seksuell vold, som voldtekt, incest eller uønsket beføling.

Andre former for vold kan være handlinger som skremmer eller sårer men ikke skader fysisk, som materiell vold (ødelegge gjenstander av verdi eller som er skremmende å bevitne) eller økonomisk vold (materiell utnyttelse av andre, eller ikke å kunne råde over egen økonomi). 

Meld fra om vold og overgrep

​Vold og overgrep kan grovt deles opp i som skjer i nære relasjoner (vold i parforhold, vold mot barn eller mellom søsken til eksempel) eller vold i andre relasjoner (på arbeidsplassen, mellom venner og bekjente, eller i det offentlige rom).

All vold er potensielt skadelig, og vold er en ulovlig handling. Opplever du å bli utsatt for vold eller er vitne til vold mellom andre mennesker bør du oppsøke hjelp for å forsøke å få slutt på volden, eller å motta hjelp for eventuelle skader du er påført.

Vold og overgrep kan gi fysiske skader på kort og lang sikt, og psykiske plager eller lidelser. For flere av de som utsettes for alvorlig vold kan lidelsene handle om angstproblemer, depresjoner eller posttraumatisk forstyrrelse (PTSD).

Hvor kan jeg be om hjelp om jeg opplever vold eller overgrep?