Psykisk helsehjelp for voksne

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre. Ta kontakt med fastlege eller annet helsepersonell som kan hjelpe deg.

Foto: ArenaCreative / Mostphotos (illustrasjonsbilde)

Psykisk helsehjelp der du bor

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. Ta kontakt med din kommune for å få et godt tilbud. Tjenestene skal være tilpasset ditt behov.

Her kan du få hjelp:

  • Familiens hus. Finnes i ca. halvparten av kommunene. Tilbyr hjelp til både familier og barn.
  • Frisklivssentralene. Kan også tilby depresjonsmestringskurs og søvnkurs.
  • Gratis kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser hos psykolog.
  • Oppsøkende team
  • Samtaler
  • Tilbudet «Rask psykisk helsehjelp», som prøves ut i enkelte kommuner, tilbyr veiledet selvhjelp og kognitiv terapi for personer med angstproblemer eller depresjon av lett til moderat grad. Gratis.
  • Ulike aktivitetstilbud.

Få psykisk helsehjelp hos fastlegen din

Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med psykisk helsetjeneste og andre tilbud i kommunen eller henvise til spesialister ved et distriktspsykiatrisk senter, psykiatriske klinikker eller sykehus.

Alle personer i Norge har fått tildelt en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du ringe 800 HELSE (800 43 573.

Dersom du trenger akutt legehjelp, men ikke får tak i fastlegen din, kan du kontakte legevakten. Legevakten tar seg spesielt av akutte skader, sykdommer og problemer. Enkelte større byer har også psykiatrisk legevakt.

Fastlegen kan henvise videre til psykolog

Fastlegen vil vurdere om du trenger hjelp fra spesialist. Det kan du få enten ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller hos psykolog/psykiater.

Psykiske problemer er vanlige

​Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske lidelser/problemer i løpet av livet.

Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd. Andre ganger kan kriser som dødsfall og ulykker, eller at man er i en vanskelig arbeidssituasjon eller familiesituasjon, gjøre at du blir syk. I mange tilfeller er årsakene også uvisse.

Psykiske plager kan være alt fra lettere depresjoner og uro, til alvorlige psykoser som gjør at du mister kontakt med virkeligheten.