Psykisk helsehjelp for barn og unge

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre. Ta kontakt med kommunen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din. De kan hjelpe deg.

Det finnes hjelp for barn og unge med psykiske problemer.
Foto: Johnér

Kommunen din vil kunne gi mer utfyllende informasjon om hjelpetilbudet for barn og unge innen psykisk helsearbeid der du bor. Sjekk kommunens hjemmeside.

Psykisk helsehjelp i skolehelsetjenesten

Helsesykepleieren, eller skolelegen, vil snakke med deg, og undersøke deg, for å finne ut mer om dine psykiske plager. Deretter vil de snakke med deg om hva som skal gjøres videre.

Helsesykepleieren på skolen du går på kan også i noen tilfeller kontakte skolelegen eller fastlegen din, som kan hjelpe deg videre både gjennom samtalebehandling og medisiner.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et eget tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjeneste. Tilbudet er gratis.

Her kan du få veiledning om psykiske og sosiale problemer, spiseforstyrrelser, rus eller andre problemer som påvirker helsen din.

Få psykisk helsehjelp hos fastlegen din

Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med hjelpetilbud i kommunen, en psykolog, eller spesialister ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Alle personer i Norge har fått tildelt en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Dersom du trenger hjelp, men ikke får tak i fastlegen din, kan du kontakte legevakten. Legevakten tar seg spesielt av akutte skader, sykdommer og problemer. Enkelte større byer har også psykiatrisk legevakt.

Psykisk helsehjelp i din kommune

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer.

Ta kontakt med din kommune for å få et godt tilbud. Tjenestene skal være tilpasset ditt behov.

Du kan få hjelp til:

  • arbeid og utdanning
  • ulike aktivitetstilbud 
  • gratis kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser hos psykolog
  • Familiens hus, som finnes i ca. halvparten av kommunen, tilbyr hjelp til familier og barn.
  • oppsøkende team
  • samtalegrupper
  • væresteder

Utekontakten

Utekontakten er et tilbud til ungdom. De snakker med deg om det du er opptatt av, og kan hjelpe deg med å løse personlige eller praktiske problemer.

Psykiske problemer er vanlige

​Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske lidelser/problemer i løpet av livet.

Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd. Andre ganger kan kriser som dødsfall og ulykker, eller at man er i en vanskelig arbeidssituasjon eller en familiesituasjon, gjøre at du blir syk. I mange tilfeller er årsakene også uvisse.

Psykiske plager kan være alt fra lettere depresjoner og uro, til alvorlige psykoser som gjør at du mister kontakt med virkeligheten