Stress på jobb

Opplever du at omgivelsene krever mer enn du klarer å håndtere? Det kan gjøre deg syk, både fysisk og psykisk. Gjør noe med det; gå til din nærmeste leder og si hvordan du har det.

Fortell noen hvordan du har det, dersom du er overveldet over jobbsituasjonen din.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

Tegn på stress

For mye stress på jobb kan vise seg på flere måter. Et viktig tegn er hvis du slutter å glede deg over ting du normalt setter stor pris på. Det kan være samvær med familien, sosiale treff med venner, fritidsaktiviteter eller liknende.

Andre tegn kan være fysiske, som for eksempel kvalme, hodepine, muskelspenninger, dårlig konsentrasjon, uro, liten energi eller søvnforandringer. 

Også emosjonelt reagerer vi på stress. Noen kan bli irritable og oppleves lite løsningsorienterte, noen blir svært oppstemte, noen blir triste og kan sette seg ned og gråte fordi de er slitne.

Stress kan gjøre deg syk

Stress kan forsterke en rekke fysiske plager. En studie Folkehelseinstituttet publiserte i 2008 viser at det også er en sammenheng mellom stort tidspress og psykiske problemer.

Studien viste at den økte risikoen for å utvikle psykiske plager vedvarte hos deltakerne i mange år etter at de hadde gått vekk fra den stressede livsstilen. Utfordringen er å oppdage signalene tidlig, og gjøre noe med situasjonen før det negative stresset gir deg helseskader.

Stress er likevel ikke nødvendigvis det samme som å stå i tidsklemma. Om du opplever store krav og liten tid, eller mye tid og små krav, så kan begge deler oppleves like stressende. 

En god arbeidssituasjon kan være en viktig buffer, og et godt arbeidsmiljø og tilpassede arbeidsoppgaver kan være en god beskyttelse.

Stress-sjekkliste

Arbeidstilsynet har utarbeidet en stress-sjekkliste som kan hjelpe deg til å se om presset i arbeidssituasjonen din er større enn du kan håndtere:

  • Opplever du et tidspress som på sikt kan gå ut over helsen din?
  • Har du nok tid til å tilfredsstille andres og dine egne krav?
  • Har du mulighet til å få støtte fra leder eller kolleger hvis du trenger det i en arbeidsoppgave?
  • Er din nærmeste sjef villig til å lytte når du har problemer i arbeidet?
  • Kan du selv påvirke arbeidsmengde og hvordan du skal arbeide?
  • Har du mulighet til å bruke og utvikle evnene og kunnskapene dine?
  • Er du redd for å miste jobben eller interessante oppgaver, eller er du redd for nye krav?
  • Opplever du arbeidet ditt som meningsfullt og motiverende?
  • Har du noen helseplager som kan skyldes stress?

Snakk med lederen din hvis du opplever stress

Hvis du opplever stress i arbeidssituasjonen din, bør du snakke med din nærmeste leder. Jo tydeligere du sier ifra, desto lettere er det som oftest å finne gode løsninger sammen.

I mange tilfeller vil ledelsen ha mulighet for å tilrettelegge oppgavene dine for å bedre arbeidssituasjonen. Du bør ha passe mengde krav og utfordringer i arbeidet, samt mulighet for medvirkning og selvstyring. Arbeidsmiljøet bør på sin side gi faglig støtte, sosial kontakt og godt samarbeid.