Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Stress på jobb

Opplever du at omgivelsene krever mer enn du klarer å håndtere? Gjør noe med det, gå til din nærmeste leder og si hvordan du har det.

Fortell noen hvordan du har det, dersom du er overveldet over jobbsituasjonen din.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

I mange tilfeller vil ledelsen ha mulighet for å tilrettelegge dine oppgaver for å bedre arbeidssituasjonen. Du bør ha passe mengde krav og utfordringer i arbeidet, samt mulighet for medvirkning og selvstyring. Arbeidsmiljøet bør på sin side gi faglig støtte, sosial kontakt og godt samarbeid. Dette er gode råd for en sunn virksomhet.

Tegn på stress

​For mye stress på jobb kan vise seg på flere måter. Et viktig tegn er fraværet av glede over ting du normalt gleder deg over i livet. Det kan være samvær med familien, sosiale treff med venner, fritidsaktiviteter eller liknende.

Andre tegn kan være fysiske, som for eksempel kvalme, hodepine, muskelspenninger, dårlig konsentrasjon, uro eller liten energi og stort søvnbehov. Også emosjonelt reagerer vi på stress.

Noen kan bli irritable og oppleves lite løsningsorienterte. Andre blir svært oppstemte, eller de blir triste, og kan sette seg ned og gråte fordi de er slitne.

Stress-sjekkliste

​Om arbeidssituasjonen din gir deg negativt stress bør du snakke med din nærmeste leder og forsøke å finne løsninger sammen. Jo tydeligere du sier ifra, desto lettere er det å forholde seg til deg.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en stress-sjekkliste. Disse ni spørsmålene skal hjelpe deg til å se om presset i din arbeidssituasjon er større enn du kan håndtere:

  • Opplever du et tidspress som på sikt kan gå ut over helsen din?
  • Har du nok tid til å tilfredsstille andres og dine egne krav?
  • Har du mulighet til å få støtte fra leder eller kolleger hvis du trenger det i en arbeidsoppgave?
  • Er din nærmeste sjef villig til å lytte når du har problemer i arbeidet?
  • Kan du selv påvirke arbeidsmengde og hvordan du skal arbeide?
  • Har du mulighet til å bruke og utvikle evnene og kunnskapene dine?
  • Er du redd for å miste jobben eller interessante oppgaver, eller er du redd for nye krav?
  • Opplever du arbeidet ditt som meningsfullt og motiverende?
  • Har du noen helseplager som kan skyldes stress?

Negativt stress kan gjøre deg syk

​Stress kan forsterke en rekke fysiske plager. En studie Folkehelseinstituttet publiserte i 2008 viser at det også er en sammenheng mellom stort tidspress og psykiske problemer.

Studien viste at den økte risikoen for å utvikle psykiske plager vedvarte hos testpersonene i mange år etter at de hadde gått vekk fra den stressede livsstilen. Utfordringen er å oppdage signalene tidlig, og gjøre noe med situasjonen før det negative stresset gir deg helseskader.

 Men negativt stress er ikke nødvendigvis det samme som å stå i tidsklemma. Om du opplever store krav og liten tid, eller mye tid og små krav, så kan begge deler oppleves like stressende.

 En god arbeidssituasjon kan være en viktig buffer og et godt arbeidsmiljø og godt tilpassede arbeidsoppgaver kan være en god beskyttelse.

Positivt stress

​Fravær av stress defineres gjerne som opplevelsen av å mestre tilværelsen. Ofte snakker man også om positivt stress eller opplevelsen av flyt.

Med det mener man gjerne en situasjon der en person er i en aktivitet hvor kravene fra omgivelsene matcher godt med det vedkommende har av tilgjengelige ressurser. Dette gir god livskvalitet og opplevelse av mestring.