Arbeidsmiljø og psykisk helse

Psykiske helseproblemer er en viktig årsak til at ansatte er borte fra jobben. Men det er viktig for den psykiske helsen å ha en meningsfylt jobb å gå til. Snakk med lederen din om det som plager deg, hjelp kollegaer som sliter og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Foto: Istockphoto

Etter hjem og familie plasserer nordmenn jobben høyest på lista over hva som har størst betydning for egen psykisk helse. Mange opplever at det å gå på jobb gir mening i tilværelsen, struktur på dagen og muligheter for positive tilbakemeldinger fra folk rundt seg. Det skaper tilhørighet og gir økt selvfølelse.

Dette gjør oss langtidsfriske

For at sykefraværet skal være lavt og antall langtidsfriske høyt, er det en del ting som er viktig for alle: 

 • Innflytelse på arbeidssituasjonen.
 • Å føle seg sett, hørt og verdsatt.
 • Å oppleve arbeidet som meningsfylt.
 • Trygghet og en viss grad av forutsigbarhet.
 • Sosial støtte.
 • Passe utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Nok tid og riktig kompetanse til å utføre oppgavene.
 • Å være en del av et positivt arbeidsmiljø.

Psykiske helseproblemer og jobb

Halvparten av oss vil oppleve psykiske helseproblemer i løpet av livet. De fleste blir friske, og det å være i arbeid er som oftest god medisin. Det bidrar til raskere bedring, og kan i de fleste tilfeller kombineres med behandling.

Selvsagt kan det være nødvendig å være helt borte fra jobben i en periode, men i lengden kan sykmeldinger bidra til å forverre tilstanden – spesielt ved angst og depresjoner. Ved all sykdom skal legen derfor vurdere om det er mulighet for å være i jobb – helt eller delvis.

Snakk med arbeidsgiveren din hvis du sliter psykisk

Det er viktig å snakke om de problemene du opplever for å unngå å bli sykmeldt over tid. Her er noen punkter du bør tenke på før samtalen, for å skape et godt utgangspunkt for tilrettelegging og samarbeid med arbeidsgiver:

 • Hva slags rutiner finnes for å følge opp sykmeldte på din
  arbeidsplass?
 • Hvordan vil du formulere budskapet ditt?
 • Hva skal du si om dine behov for tilrettelegging? Arbeidsgiver har ikke krav på å vite din diagnose, men dersom du har særskilte behov, må
  du begrunne dem.
 • Si ifra tidlig i samtalen hva det er viktig for deg å snakke om.
 • Sørg for at du får sagt det du vil si, og får svar på det du har behov for å vite. Lag gjerne en liste over noen punkter du vil gjennom.

Slik bidrar du til et godt arbeidsmiljø

Alle på arbeidsplassen har et ansvar for arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet har utarbeidet disse sjekkpunktene for hvordan du kan bidra til et godt arbeidsmiljø:

 1. Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle.
 2. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det.
 3. Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer.
 4. Del kunnskap: Del din kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.
 5. Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom.
 6. Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.
 7. Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør.
 8. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din.
 9. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.
 10. Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen, vi-følelsen, er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø.

Hjelp kollegaer som ikke har det bra

​Alle har også et ansvar for å bry seg når en kollega har det vanskelig. Gjør så godt du kan, og gjør i hvert fall et forsøk. Her er noen råd: 

 • Finn en anledning til å spørre hvordan han eller hun egentlig har det.
 • Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite.
 • Sett av tid til å snakke om problemene og skap trygge rammer rundt samtalen.
 • Vær en god lytter.
 • Vær et medmenneske og bruk din mellommenneskelige kompetanse.
 • Fortell hvordan du selv opplever at personen fungerer, på en positiv måte.
 • Vis at det er plass til vedkommende også når han eller hun ikke strekker til.
 • Hold kontakten med personen, selv hvis han eller hun har fravær og blir sykmeldt.