Isolasjon og ensomhet

Flere enn hver femte av oss føler seg ensomme. Hele 70 000 nordmenn har ingen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de trenger noen å snakke med.

julestjerne
Foto: Mostphotos
​Ensomheten er vond, spesielt dersom du ikke selv har valgt å være alene. Særlig høytider og begivenheter som forbindes med fellesskap og sosiale opplevelser kan bli vanskelige dersom du ikke har noen å dele dem med.

Tips til hva du kan gjøre

Det er vanskelig for andre å se at du er ensom, og det er ikke lett å fortelle omgivelsene at du sliter. Samfunnet har endret seg, og nettverk som familie og nabolag trygger ikke tilværelsen på samme måte nå som tidligere.

Samfunnet har et ansvar for at ingen skal føle seg helt alene. Samtidig er det også noe du kan gjøre selv for hjelpe deg ut av ensomheten:

  • Snakk med noen du har tiltro til. Det være seg en person du kjenner godt, eller fastlegen din.

  • Oppsøk psykolog dersom du trenger noen å drøfte problemene dine med.

  • Vær fysisk aktiv. Du kommer i bedre form, får et bedre selvbilde og øker sjansen for å møte andre.

  • La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og bygg på de kontaktene du allerede har.

  • Dyrk interessene dine sammen med andre.

  • Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid.

  • Bruk internett. Det kan være en god start for vennskap. 

  • Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det kan støte folk vekk fra deg.

  • Sørg for å ha balanse mellom tid alene og sosialt samvær.

På denne siden (Si det med ord) kan du dele dine tanker med andre – se også i margen til høyre (mobil og nettbrett: se nederst i teksten​) for flere tips.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner og nettsteder, som er åpne også på natten. Se i margen til høyre (mobil og nettbrett: se nederst i teksten​) for flere tips.

Fastlegen kan hjelpe deg og eventuelt henvise videre til for eksempel psykolog eller distriktspsykiatrisk senter, som har poliklinikker, dag- eller døgnavdelinger.

Psykisk helsearbeider i din kommune kan hjelpe. Sjekk nettsidene til din kommune.