Ungdom og vennskap

Vennskap er viktig for alle mennesker. Det er viktig å tenke på at vennskap må gå begge veier og vedlikeholdes.

Foto: istockphoto

​​Du har kanskje opplevd å ha bli sviktet av en venn, en som du stolte på og delte hemmeligheter med. Kanskje har dere funnet ut av det og blitt venner igjen, eller har vennskapet forsvunnet helt?

Når vennskap forsvinner er det ofte fordi man er blitt sviktet, tilliten er brutt og man ikke føler at man kan stole på hverandre, eller at man har forandret seg veldig i ulik retning.

I perioder når man har mistet en god venn, eller man ikke har noen nære venner, er det lett å føle seg utenfor og trist.

Det er mange som ikke har nære venner i det hele tatt og som ikke har noen å dele gleder og sorger med. Hvis du er en av dem, så er det sikkert ingen trøst å høre at du ikke er alene, men det er håp og situasjonen kan forandre seg.

Start med å snakke med en voksen om tankene dine og hvordan du ønsker å ha det.

Hvordan få venner?

  • Prøv å oppsøk aktiviteter du interesserer deg for eller delta i miljøer som har de samme interessene som deg

  • Vennskap må gå begge veier og vedlikeholdes. Tenk på det, og oppfør deg mot andre som du vil at de oppfører seg mot deg

  • Tenk at du ikke eier vennene dine og at du må dele dem med andre

  • Tenk at det ikke er noe feil med deg selv om du ikke har nære venner

  • Husk at det kan ta tid å finne noen du passer sammen med og at du ikke må gi opp

Hvor kan jeg få hjelp?

  • ​Hvis du føler deg trist og utenfor og det ikke hjelper å snakke med en voksen kan du ta kontakt med rådgiver eller helsesøster på skolen.

  • Vi har en oversikt over telefoner og nettsider du kan kontakt med

  • Helsesøster på skolen eller på helsestasjonen for ungdom kan være et godt sted å begynne

  • Fastlegen din kan også hjelpe deg, og henvise deg til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) hvis det er behov for det

Husk at alt helsepersonell har taushetsplikt, og har ikke lov til å fortelle videre det dere snakker om.