Selvskading

Selvskading er når du skader deg selv med vilje.

Kutting og risping er typiske eksempler på selvskading.
Foto: iStockphoto

Det er mange grunner til selvskading, men ofte handler det om prøve å flytte smerte eller regulere følelser som tristhet, opplevelse av kaos, angst eller sinne.
Kutting og risping er typiske eksempler på selvskading, men det kan skje på mange andre måter. Alvorlighetsgraden og intensiteten varierer fra person til person.

For noen år siden ble selvskading sett på som et mislykket selvmordsforsøk. I dag er det motsatt. En som selvskader gjør det ofte for å mestre og overleve en sterk følelsesmessig smerte. Men også for den som påfører seg selv skader, kan det være vanskelig å forstå hvorfor man gjør det.

Dersom du skader deg selv, eller tenker på å gjøre det, kan du snakke med en du stoler på eller du kan få hjelp fra lege og annet helsepersonell. 

  • Snakk med en noen du stoler på

  • Kontakt helsesøster på skolen, helsestasjon for ungdom eller fastlegen din. Disse vil kunne henvise videre til behandling ved Barne- og ungdompsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller Distrikspsykistrisk senter (DPS).

  • Under finner du telefoner og nettside du kan kontakte

Hjelpetelefoner og andre nettsteder