Omsorgssvikt

Omsorgssvikt innebærer at foreldre eller de som har omsorgen for barnet påfører det fysiske eller psykiske skader, eller forsømmer barnets behov slik at det gir skader.

Det er viktig å melde fra om barn blir utsatt for omsorgssvikt.
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​Det er viktig å melde fra dersom barnets helse og utvikling står i fare. Barn som er utsatt for omsorgssvikt, og voksne som er bekymret for barn, kan kontakte alarmtelefonen for barn og unge 116 111, eller den lokale barneverntjenesten. 

Tegn på omsorgssvikt

Noen kjennetegn på barn som utsettes for omsorgssvikt:

 • Kan være urolig og anspent i kroppen og vanskelig å trøste
 • Er utrygge og kan være klengete og oppmerksomhetssøkende i småbarnsalderen
 • Kan sove lite og urolig, eller unormalt mye
 • Kan ha lite lyder og forsinket språk
 • Kan ha blåmerker eller sår, for eksempel på uvanlige steder
 • Kan være unormalt sent motorisk utviklet og ha en klosset grov- eller finmotorikk
 • Barn som har blitt utsatt for omsorgssvikt kan være mer ukonsentrerte og fungere dårlig sammen med andre barn
 • Noen viser lite glede og initiativ og kan være vanskelig å få kontakt med

Disse og andre tegn kan imidlertid være symptomer på andre plager eller lidelser, eller at barnet har opplevd noe annet enn omsorgssvikt. Tegnene må ses i sammenheng med observasjoner av samspillet mellom barn og foreldre at det er mulig å få et riktigere bilde av foreldrenes omsorgsevne.

Kjenner du til noen som har opplevd eller opplever omsorgssvikt skal du:

 • Se og vise at du bryr deg. Du kan gjøre en viktig forskjell
 • Ikke tolerere at vold og overgrep skjer
 • Ikke tenke at det "sikkert går over av seg selv", eller at det "ordner seg nok"
 • Ikke tenke at "dette har jeg ingenting med"
 • Melde fra til barnevernet eller politi

Her får du hjelp

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 - ring selv om du er i tvil. Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon. På ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagen og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er telefonen åpen hele døgnet.

Både barn og voksne kan ringe alarmtelefonen, enten det er akutt eller man lever i en vanskelig situasjon. Hit kan barn som er utsatt for omsorgssvikt ringe, enten det er snakk om vold, overgrep, voksne som ruser seg, frykt for tvangsgifting eller kjønnslemlestelse.

Ring også hvis du tror at noen andre har det slik. Er telefonen stengt, blir du satt over til nærmeste barnevernsvakt. Se også www.116111.no.

For voksne kan fastlegen hjelpe deg og eventuelt henvise videre til for eksempel psykolog eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) som har poliklinikker, dag- eller døgnavdelinger.

Psykisk helsearbeider i kommunene kan også hjelpe. Sjekk nettsidene til din kommune. Nødnummeret til politiet er 112, og ved å ringe 02800 blir du satt over til ditt lokale politikontor.​