Trenger du noen å snakke eller chatte med?

Når ting blir vanskelig, kan det virke som om hele verden er i mot deg og at du er den eneste som har det sånn. Her finner du en oversikt over telefonnumre eller chattjenester som kan hjelpe deg.

Trist jente
Foto: Sara Winsnes / Johnér Bildbyrå AB

Det kan være mange ting som er vanskelig å håndtere alene, det er da viktig å vite at det er mange som vil hjelpe deg. 

Her har vi laget en liste med telefonnumre og offentlige tilbud som du kan bruke hvis du skulle:

  • føle at du trenger hjelp
  • ha spørsmål
  • tro at noe er i veien med deg
  • kjenne noen som har det vanskelig
  • føle deg ensom

…eller kanskje du bare vil prate.

Hjelpetelefoner og chattjenester

Alarmtelefonen for barn og unge

Telefon: 116 111
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Sms: 417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.

BARsnakk

Et praterom for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om, med rusproblemer.

Bekymringstelefonen – Voksne for Barn

Telefon: 810 03 940
Voksne for Barns Bekymringstjeneste er en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål eller bekymring om barn og unge, hvor du kan være anonym.

Kirkens SOS

Telefon: 22400040 og teksttelefon for døve 55 32 56 97
Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med.

Kors på halsen

Telefon: 800 333 21
På nettsiden til Kors på halsen kan du chatte eller sende mail til voksne som er frivillige i Røde Kors.

Mental helses hjelpetelefon

Telefon: 116 123

Hjelpetelefonen er en gratis tjeneste som er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Mental Helses hjelpetelefon er et felles europeisk hjelpetelefonnummer og det vil si at du kan ringe 116 123 i det området du befinner deg og få kontakt med hjelpetelefonen i det landet du oppholder deg, så lenge det er innenfor et EU/EØS land.

Rustelefonen

Telefon: 08588

Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap

Telefon: 815 55 201
Mobil: 926 26 488

Hjelpetelefon som tilbyr informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner der tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold forekommer.

Sidetmedord

På sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere.

Støttetelefon

Telefon: 800 40 008

Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefon for støtte, råd og veiledning. Telefonen er betjent alle hverdager mellom klokken 09.00 og 15.00.

Ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. De gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år.

På ung.no kan du stille spørsmål anonymt, og få svar fra fagpersoner innen de ulike temaene.

Ungdomstelefonen (UT)

Mobil: 400 00 777
Ungdomstelefon er Skeiv Ungdom sin hjelpe- og støttetelefon, et gratis lavterskeltilbud der ungdom svarer ungdom på spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex.

Foto: Iben Sandemose/BUP. Gjengitt med tillatelse fra BUP.

Andre hjelpetilbud

Barneombudet

Barneombudet er barn og unges talsperson. De jobber for barns rettigheter.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat)

Bufetat tilbyr ulike tjenester rettet mot barn og ungdom.

Barnevernvakten 

Du kan ta kontakt hvis du eller noen du kjenner blir utsatt for vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt, kjønnslemlestelse, foreldre som ruser seg eller tvangsgifte.

Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk

BUP gir tilbud om utredning og/eller behandling av ulike typer problematikk knyttet til barn og ungdoms psykiske helse.

Bruk Hue

Kampanje mot digital mobbing.

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Telefon: 22 44 40 50
Mobil: 930 58 070

DIXI jobber for å hjelpe de som har blitt utsatt for voldtekt og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningsskapende arbeid.

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Telefon: 472 94 975
E-post: post@selvskading.org

Rådgivning og opplysning rundt temaet selvskading/selvmord for pårørende, brukere, fagpersoner og andre. Telefontid: Mandag – fredag k.l 16:00-19:00. Utenfor kontortid kan du sende sms eller e-post så blir du kontaktet. 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, er en medlemsbasert interesseorganisasjon som jobber for at mennesker som er berørt av seksuelle overgrep skal bli hørt.

Livserfaringsbibliotek (The Human Aspect)

Her kan du se intervjuer med mennesker fra hele verden som deler hvordan de overkom sin største utfordring. Du kan finne læring og inspirasjon i deres historie.

Så langt er de fleste intervjuene på engelsk (selv om mange er norske personer), men også noen på norsk.

Mental Helse Ungdom

Interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

Overgrepsmottak - Oversikt over landets overgrepsmottak

Overgrepsmottakene er et akuttilbud for ungdom og voksne, kvinner og menn som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuell krenkelse.

Pårørendesenteret i Oslo (PIO) - Barn og unge

Chat og rådgivningstelefon for deg som er opp til 25 år.

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

Telefon: 948 17 818
E-post: info@nettros.no

Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. Telefontid: Mandag – fredag kl. 9:30-14:30.

SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som hjelper innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer.    

SPISFO (Spiseforstyrrelsesforeningen)

Telefon: 22 94 00 10

Her kan du snakke med andre som har personlig erfaring med spiseforstyrrelser eller er pårørende.

Utsatt mann

Nettside for og av menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Foto: Iben Sandemose/BUP. Gjengitt med tillatelse fra BUP.