Profil for tjenester som bor på helsenorge.no

Profilmanualen gir føringer for utvikling av informasjonsmateriell og skal brukes for profilering av tjenester som bor på helsenorge.no.

​​ 

Logo, ikoner og fonter

​L​​​​ogo

Logo finnes i positiv og negativ versjon.

 

 

Logo for nedl​​​​asting

Ik​​oner

Vårt ikonunivers er basert på ikoner hentet fra biblioteket "Helveticons". Ikonene brukes som visuell støtte til kategorisering av innhold og tjenester. Ikoner skal aldri stå alene, men ha forklarende tekst knyttet til seg. Ikonene kan i dag vises både positivt og negativt.

Fon​​ter

Roboto er standardfont for helsenorge.no.

Farger

Fargepaletten til helsenorge.no skal benyttes, fortrinnsvis primærfargen (38/100/17/01). Ved kommunikasjon til helsepersonell kan

Helsedirektoratets farge brukes (100/0/09/65). Ved enkelte tilfeller kan det være aktuelt å benytte sekundærfargene.

 

Snakkebobler og sirkler

Snakkeboble

Snakkeboblen er arena for den viktigste informasjonen og eventuell call-to-action. Kan fylles med to typer tekst:

Informativ overskrift tilknyttet tjenesten og eventuelt ingress

 

Utsagn relatert til tjenesten

Bruk kun én snakkeboble per side

For nedlasting

Snakkebobler indesign-format

Sirkler

Støtteelement som kan brukes til korte opplysninger og call-to-action. Dersom snakkeboblen brukes i helsenorge-grå kan sirkelen også benyttes for å skape tydeligere avsender-identitet og for å gi farge.

 

 

For nedlasting

Sirkler indesign-format

Bilder

Fotouttrykket skal være balansert. Livsglede og positivitet må ikke gå på bekostning av realisme og anerkjennelse av sykdom og svakhet.​ Ved behov for foto ta kontakt med helsenorgeredaksjonen: helsenorgeredaksjonen@ehelse.no

  • Bildene skal fortelle en historie

  • Hverdagslige situasjoner

  • Naturlig skandinavisk lys og kalde toner

  • Bildene skal stå i stil til fargepaletten på helsenorge.no

  • Myk fremtoning

  • Mangfold, ulike segment av befolkningen.​


 

Flyer

​​Flyeren vil typisk kunne finnes på legekontor og venterom og gir ideelt sett supplerende informasjon til tilhørende materiell som plakat og/eller Hvilepuls. 

 

For ne​​​dlasting

F​lyer zip-fil/indesign

Plakater

Plakater skal gi en kortfattet informasjon om tjenesten og en henvisning til hvor du kan finne mer informasjon.​

 

 For nedlasting

​Plakat zip-fil/indesign

Printannonse, bannere og skjermer

Printannonse

Annonser krever tilpasninger til budskap, avsender, målgruppe, format og medie den skal publiseres i. Her vises et generelt eksempel på hvordan en annonse kan benyttes.

 

 Printannonse for nedlasting i indesign-format

Ba​nnere

Bannere kan f.eks brukes på kommersielle nettsider, i fagpresse og hos alliansepartnere. Budskap må justeres etter målgruppe og annonseplass. 
Under  finner du maler for de fleste standardiserte formater og plattformer (desktop, nettbrett og mobil).​
 
Bannere for  nedlasting i psd-format
 

Skjermer

Benyttes til skjerminformasjon, f eks Hvilepuls på legekontorer og legevakt. ​Brukes i én av de to primærfargene.

Sideforhold: 16:9. Oppløsning: 1360 x 768 px

Lengde: 30 sek. Format bilder: JPG, PNG

skjermer.jpg 

Skjermer til nedlasting i in-designformat

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen i Direktoratet for e-helse eller helsenorgeredaksjonen: helsenorgeredaksjonen@ehelse.no​.