Samtykke for Pasientreisers tilgang til opplysninger

For å kunne søke digitalt om å få dekket reiseutgifter må du først samtykke til at Pasientreiser kan slå opp noen av dine opplysninger i registrene for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Bil på svingete vei i skogkledt dal, med fjell i bakgrunnen
Foto: Are Thunes Samsonsen

Hvorfor samtykke?

Pasientreiser gjør oppslag i registrene for å bekrefte at du har vært til behandling den dagen du søker om å få dekket reiseutgifter for. Dermed slipper du å legge ved bekreftelse fra behandleren din.

Pasientreiser innhenter ikke informasjon om andre datoer enn de datoene du oppgir å ha vært til behandling.

Kan jeg trekke tilbake samtykket?

Samtykket ditt blir lagret i Helsenorge, og du kan selv gå inn og administrere og eventuelt trekke tilbake samtykket ditt der.

Kan jeg søke refusjon selv om jeg ikke samtykker?

Hvis du ikke samtykker, kan du ikke søke digitalt om å få dekket reiseutgifter. Du må da sende søknad på papirskjema.

Opplysninger som kan innhentes uten samtykke

Pasientreiser behandler søknaden din helt eller delvis automatisk, og noen opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden din kan innhentes uten at du trenger å samtykke til det. Eksempler på dette er navn, reisemåte, tidspunkt for reisen og om du har spesielle transportbehov.

En fullstendig liste over hvilke opplysninger det gjelder finner du i syketransportregisterforskriften. Opplysninger som kan innhentes uten samtykke oppgis av virksomheter, behandlere og tjenesteytere du har mottatt behandling hos.