Samtykke for Pasientreisers tilgang til opplysninger

For å kunne søke digitalt om å få dekket reiseutgifter må du først samtykke til at Pasientreiser kan slå opp noen av dine opplysninger i registrene for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Bil på svingete vei i skogkledt dal, med fjell i bakgrunnen
Foto: Are Thunes Samsonsen

Hvorfor samtykke?

Pasientreiser gjør oppslag i registrene for å bekrefte at du har vært til behandling den dagen du søker om å få dekket reiseutgifter for. Dermed slipper du å legge ved bekreftelse fra behandleren din. Pasientreiser kan også kontakte din behandler for å innhente opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden din.

Pasientreiser innhenter ikke informasjon om andre datoer enn de datoene du oppgir å ha vært til behandling, og innhenter aldri opplysninger om diagnosen din.

Noen opplysninger kan innhentes uten at du trenger å samtykke til det, som for eksempel ditt navn, reisemåte, tidspunkt for reisen og om du har spesielle transportbehov. En fullstendig liste over hvilke opplysninger det gjelder finner du i syketransportregisterforskriften.

Kan jeg trekke tilbake samtykket?

Samtykket ditt blir lagret i Helsenorge, og du kan selv gå inn og administrere og eventuelt trekke tilbake samtykket ditt der.

Kan jeg søke refusjon selv om jeg ikke samtykker?

Hvis du ikke samtykker, kan du ikke søke digitalt om å få dekket reiseutgifter. Du må da sende søknad på papirskjema.