Personvern på helsenorge.no

Denne personvernerklæringen handler om hvordan helsenorge.no behandler informasjonen om sine besøkende på de åpne nettsidene.

Kvinne sitter med tablet
Foto: Johnér Bildbyrå AB

​Formålet med helsenorge.no er å være en veiviser til den offentlige helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger på internett. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Sentrale lover og forskrifter

​Personopplysningsloven inneholder regler for hvordan personopplysninger som samles inn skal bli behandlet, hvordan de sikres, hvem som har tilgang til opplysningene og om de utleveres til andre.

Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn skal bli behandlet, hvordan de sikres, hvem som har tilgang til dem og om de utleveres til andre.

Ansvar

​Behandlingsansvarlig: Direktoratet for e-helse

Databehandler: Norsk helsenett (NHN)

Direktoratet for e-helse er ansvarlig for innhenting og bruk av opplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av helsenorge.no. Norsk Helsenett er Direktoratet for e-helses databehandler, og er leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet.

Opplysningene som samles inn, lagres på servere som driftes av Norsk Helsenett (NHN). En egen avtale mellom Direktoratet for e-helse og NHN regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

E-post, lenker og nytt fra helsenorge.no

​​E-post t​​​​il helsenorge.no

Dersom du har spørsmål vedrørende tjenester, selvbetjeningsløsninger eller lurer på noe om informasjonen på helsenorge.no kan du ta kontakt med oss.
På nettsiden har du mulighet til å nå oss via et kontaktskjema. Da vil meldingen din komme til vår brukerstøtte 800HELSE (800 43 573).

Når du har sendt oss melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at du ikke oppgir sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, som for eksempel personnummer eller helseopplysninger.

Henvendelser til Pasientreiser

Hvis du har spørsmål om reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av reiser, ringer du Pasientreiser (telefon: 05515).
Merk at 800HELSE ikke kan svare på spørsmål som hører inn under Pasientreiser.

Lenker til ekst​​erne nettsider

På helsenorge.no har vi lenker til andre organisasjoner og virksomheter. Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen hos helsenorge.no ikke omfatter disse nettstedene. Når du besøker disse nettstedene må du forholde deg til retningslinjene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

Nyhete​r fra helsenorge.no

Vi ønsker en åpen dialog med våre besøkende for å gjøre helsenorge.no stadig bedre. Nettstedet helsenorgebeta.net er en plattform for dialog rundt utviklingen av portalen helsenorge.no.

Vi ønsker å invitere besøkende til samtale om hva helseportalen skal være, hvordan den kan bidra til å forenkle møtet med helsevesenet og hvordan den kan støtte pasientens behandlingsforløp og egenmestring.

Det er helsenorge.no-redaksjonen som eier og administrerer helsenorgebeta.net​.

Ingen lagring av person- eller helseopplysninger

​Helsenorge.no lagrer verken person- eller helseopplysninger på de åpne sidene.  Informasjon om behandling av dine opplysninger ved bruk av de innloggede tjenestene på Min helse finner du på egen side.

Dine rettigheter so​​​​m bruker

Enhver som ber om det, har rett til innsyn i helsenorge.nos behandling av personopplysninger, ifølge personopplysningsloven § 18.

Lagring av besøksstatistikk

​​Helsenorge.no lagrer trafikk/besøksstatistikk for hele portalen. Statistikken viser hvor mye hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som lagres er antall besøkende på de ulike sidene, hvilke nettsteder de kommer fra, hvor lenge de er på nettsiden og hvilke nettlesere som brukes. Informasjonen som lagres brukes slik at nettsidens tilbud og innhold stadig kan bli bedre og videreutvikles.

Løsningen for besøksstatistikk er basert på Universal Analytics og helsenorge.no bruker en mulighet i Universal Analytics for å anonymisere leserens IP-adresse slik at denne ikke lagres hos Google eller i helsenorge.no.

Hvis du likevel ikke ønsker at helsenorge.no skal samle inn anonyme data fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresse:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Om lagring av ​​søkeord

Helsenorge.no lagrer informasjon om hvilke søkeord som besøkende benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater de besøkende velger. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om besøkende.