Hjelp for innsyn i pasientjournal

Du kan få innsyn i pasientjournalen din selv om du ikke vil gjøre det digitalt, og her får du vite hvordan og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Kvinne ved bord med PC, telefon og notatblokk
Foto: © Cultura Creative/Johnér

Pasienter i Helse Nord og Helse Vest har digital tilgang til sin pasientjournal. Pasientjournalen er en tjeneste som er et samarbeid mellom mange parter. Denne tjenesten vil på sikt føre til bedre pasientjournaler, både når det gjelder innhold i dokumentene og hvilke dokumenter som er tilgjengelige i hver pasients journal.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Feil, retting og sletting

Feil kan forekomme

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er scannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal.

Hvis du ser andres opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset per telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig. Telefonnummeret du skal bruke finner du nederst i denne artikkelen.

Tilgangsloggen

Pasienter i Helse Nord og Helse Vest vil via tilgangsloggen kunne se hvilke sykehusansatte som har gjort oppslag i pasientjournalen.

Etter personopplysningsloven §18 har du rett til å få vite hvorfor det er gjort oppslag i pasientjournalen din. For å få nærmere opplysninger, eller for å melde om innsyn du mener er gjort på feil grunnlag, må du kontakte sykehuset det gjelder.

For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig. Du finner skjema nedenfor, og kontaktinformasjon til sykehusene finner du nederst på denne siden.

Hvis du har spørsmål om oppslagene som er gjort, bruker du dette skjemaet:

Melde fra om feil

Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, bruker du dette skjemaet:

Hvis du allerede har samtykket til tilgangsnivå Basis+ eller høyere, vil du også ha tilgang til å melde digitalt om retting eller sletting, når denne tjenesten lanseres, uten å justere dine samtykker.

Tilgang til eldre dokumenter

Pasientjournalen gir automatisk tilgang til dokumenter etter en gitt dato. Det er mulig å åpne opp for eldre dokumenter hvis du har behov for det. Ta kontakt med sykehuset det gjelder: 

Sperre journalen for helsepersonell

Ønsker du å sperre journalen din slik at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den? Ta kontakt med sykehuset:

Journal og logg tilsendt på papir eller CD

Det er frivillig å benytte seg av digitalt innsyn i pasientjournalen. Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få tilsendt pasientjournalen din i posten. Du kan også be om å få tilsendt logg over hvilket helsepersonell som har gjort oppslag i din journal, om du ikke ønsker å benytte deg av den digitale tilgangsloggen.

Mer informasjon om tilgangsloggen finner du i denne artikkelen.

Helse Vest tilbyr ikke journaldokumenter på CD - kun papir.

Innsyn i dokumenter som er unntatt fra visning på nett

NB! Kun for pasienter i Helse Vest

Det kan være flere grunner til at et dokument er unntatt fra visning på nett. Det kan for eksempel være fordi behandler ønsker å snakke med deg om det som står der før du leser det selv.

Dersom du er i et behandlingsløp, kan du ta opp eventuelle spørsmål om dokumentet i neste konsultasjon.

Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt fra visning på nett, kan du kontakte behandlingsstedet og be om å få tilsendt journalen på papir. Henvendelsen må være skriftlig. I skjemaet kan du spesifisere hvilket dokument det gjelder.

Behandlingsstedet vurderer din rett til innsyn i henhold til Pasient og brukerrettighetsloven §5.1.

For pasienter i Helse Vest: Skjema for tilgang til journaldokumenter på papir.

Du kan reservere deg mot digital visning

Pasientjournalen på helsenorge.no er bare et tilbud til dem som ønsker det. Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge du ikke logger deg inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Det kan være at du ønsker at pasientjournalen din ikke skal være tilgjengelig på helsenorge. For eksempel hvis det er flere enn deg selv som har tilgang til din BankID eller annen innloggingsinformasjon.

Du kan reservere deg mot digital visning på helsenorge.no ved å endre personverninnstillingene i profilen din på Min helse, eller ved å fylle ut og sende inn Skjema for å fjerne tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på helsenorge.no.

På helsenorge.no kan du få fjernet tilgangen for barn under 16 år som du har foreldreansvar for ved å endre profilinnstillingene for dem. Du kan også fylle ut og sende inn Skjema for å fjerne tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på helsenorge.no for barn under 16 år.

Dersom du angrer eller ombestemmer deg kan du få gjenåpnet tilgangen ved å fylle ut og sende inn Skjema for å gjenåpne tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på helsenorge.no.

Vil du du få gjenåpnet tilgangen for barn under 16 år må du fylle ut og sende inn Skjema for å gjenåpne tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på helsenorge.no for barn under 16 år.

Brukerstøtte

Trenger du brukerstøtte for helsenorge.no og pasientjournalen, ta kontakt med Veiledning for helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. Veiledningstjenesten er betjent mandag til fredag fra 08:00 til 15:30.

Kontaktinformasjon