Dette inneholder din digitale pasientjournal

Pasientjournalen din inneholder dokumenter fra sykehus du har vært behandlet ved, og det meste av dette kan du nå lese på nett.

Mann som sitter på en balkong med bærbar PC i fanget
Foto: © Corbis/Johnér

Alle pasienter har rett til å se sin journal. Til nå har pasienter henvendt seg til sin lege eller sitt sykehus og bedt om å få utlevert journalen på papir eller CD. Digital tilgang til pasientjournalen gjør det mulig å lese sykehusjournalen på minhelse.helsenorge.no.

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil se opplysningene som står der.

Personer som er 16 år eller eldre og de som har foreldreansvar til barn under 12 år får digitalt innsyn i sykehusjournalen. For ungdom mellom 12 og 16 år er det flere utfordringer som først må løses.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Fullmakt

Dersom du har fullmakt til å gjøre det, kan du også få innsyn i pasientjournalen til de du representerer.

Hva ser du i den digitale pasientjournalen?

I pasientjournalen vil du se de aller fleste dokumentene i sykehusjournalen din. I dag kan du se journaldokumenter fra sykehusene i Helse Nord og Helse Vest.

Dette får du fra Helse Nord

Helse Nord består av Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, og viser dokumenter som er nyere enn:

 • Universitetssykehuset Nord-Norge: 10.10.2014
 • Longyearbyen Sykehus: 05.12.2016
 • Resten av Helse Nord: 21.09.2015 (Finnmarkssykehuset, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset)
 • Har du ikke vært pasient etter disse datoene, vises ingen dokumenter fra din sykehusjournal.

Dette får du fra Helse Vest

Helse Vest består av sykehus tilknyttet Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og private ideelle institusjoner, og viser følgende:

 • For pasienter innen somatikken vises journaldokumenter som er signert fra og med 1. mars 2016.
 • For pleienotater og journaldokumenter innen rus og psykisk helsevern er datoen 12. september 2016.
 • Dokumenter fra Rogaland A-senter som er signert fra og med 5. februar 2018.
 • Enkelte andre notater fra Helse Vest vises foreløpig ikke.
 • Har du ikke vært pasient etter disse datoene, vises ingen dokumenter fra din sykehusjournal.

Hva ser du ikke i den digitale pasientjournalen?

 Det kan være flere grunner til at ikke alle opplysningene er digitalt tilgjengelig for deg:

 • Dokumentet er i et format vi ikke kan vise. Dette gjelder blant annet røntgenbilder, enkelte prøvesvar, og journal fra fødsel.
 • Dokumentet er ikke godkjent (signert) av behandler.
 • Behandler har ikke godkjent journalnotatet fordi hun eller han venter på prøvesvar, eller ønsker å snakke med deg om det som står der.
 • Noen dokumenter som av juridiske eller faglige grunner ikke kan vises, som for eksempel resultater fra psykologiske tester eller rettspsykiatriske dokumenter.
 • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler.
 • Du vil heller ikke finne journal fra fastlege, tannlege eller andre behandlere.

Bare journaldokumenter godkjent etter en bestemt dato er tilgjengelige på nett. Disse datoene er satt fordi den nye løsningen krever at behandlere tar stilling til om pasienten skal få innsyn i dokumentene eller ikke, allerede i det de skriver journaldokumentet. Tidligere kunne de vente med denne vurderingen til de eventuelt fikk en forespørsel om innsyn i journal.

Enkelte journaldokumenter kan ikke vises i helsenorge-appen for Android. Du kan se dem ved å åpne helsenorge.no i en nettleser på mobil eller PC.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen. Du kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen. Mer informasjon finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.

Logg over innsyn i journal

Pasienter i Helse Nord og Helse Vest kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen sin.

Det kan være både administrative og helsemessige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen. Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, er det ikke sikkert han eller hun har åpnet noen av dokumentene i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet.

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte sykehuset det gjelder. Hvordan du kontakter sykehuset finner du informasjon om her:

Jeg ønsker heller å få mine journaldokumenter på papir

For å få kopi av dine journaldokumenter på papir må du kontakte sykehuset der du var pasient og be om at de sender deg journalen i posten.

Hvordan du kontakter sykehuset finner du informasjon om i denne artikkelen.

Hva er forskjellen mellom pasientjournal og kjernejournal?

Pasientjournalen er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem.

Her finner du mer informasjon om kjernejournal.