Pasient- og brukerombudet i Trøndelag

Pasient og brukerombudet i Trøndelag gir råd og veiledning dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du har behov for.

Kort om oss

Vi betjener befolkningen i hele Trøndelag. Ved å klikke her finner du telefonnummer, besøks-, post-, og e-postadresser

Hva kan vi hjelpe med?

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning.

Skjemaer

Her finner du forskjellige skjemaer som kan være til hjelp om du skal klage, ha kopi av dokumenter eller trenger fullmakt.

Årsmeldinger

Årsmeldinger fra Pasient- og brukerombudet i Trøndelag.

Eksempler på saker

En kort oversikt over saker som Pasient- og brukerombudet har behandlet.

Om ordningen med Pasient- og brukerombud

Stortinget har bestemt at det skal være pasient- og brukerombud i hvert fylke som kan hjelpe de som ikke får den hjelpen de har behov for.