Pasient- og brukerombudet i Trøndelag

Pasient og brukerombudet i Trøndelag gir råd og veiledning dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du har behov for.

Kort om oss

Vi betjener befolkningen i hele Trøndelag. Ved å klikke her finner du telefonnummer, besøks-, post-, og e-postadresser

Hva kan vi hjelpe med?

Pasient- og brukerombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning.

Årsmeldinger

Årsmeldinger fra Pasient- og brukerombudet i Trøndelag.

Eksempler på saker

En kort oversikt over saker som Pasient- og brukerombudet har behandlet.

Om ordningen med Pasient- og brukerombud

Stortinget har bestemt at det skal være pasient- og brukerombud i hvert fylke som kan hjelpe de som ikke får den hjelpen de har behov for.