Pasient- og brukerombudet i Trøndelag

Pasient og brukerombudet i Trøndelag gir råd og veiledning dersom du opplever at du ikke får den hjelpen du har behov for.

Kort om oss

Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under
ombudets arbeidsområde.

​Pasient og brukerombudet i Trøndelag betjener befolkningen i fylket. Vi kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans i spesialisthelsetjenesten eller i den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Du kan kontakte oss på telefon eller mail. 

Kontoret har i tillegg til Pasient og brukerombudet,  seks rådgivere som gjør sitt beste for at nettopp din sak skal løse seg på den beste måten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresser:

Trondheim

Kjøpmannsgata 57, 7011 Trondheim

Steinkjer

Fylkets hus, Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer

Postadresse:

Pasient- og brukerombudet i Trøndelag,
Postboks 212 Skøyen,
0213 Oslo

Telefon (til begge kontorene):

73 53 51 00 Telefontid mandag-fredag kl. 09.00-14.30

E-post:

trondelag@pasientogbrukerombudet.no

 

 Ansatte

 Elin Hagerup.jpg  

Elin Hagerup
Pasient- og brukerombud, jurist

 

Niklas Jørgenvåg Trøndelag.jpg

Niklas Jørgenvåg, rådgiver

Pål Marius Olstad.jpg

Pål Marius Olstad, rådgiver

Maria Mjønes Trøndelag.jpg

Maria Mjønes, seniorrådgiver

Vibeke Kristin Morken, seniorrådgiver/ jurist

Årsmeldinger

  
  
  
  
Annual report 2016 - The health and social services ombudsmen in Norway.pdf
  
02.03.2017 13:44Magne Torsetnes
Årsmelding Oslo og Akershus 2017.pdf
  
06.04.2018 13:23Torill Avnsnes
Felles årsmelding 2015 fra landets pasient- og brukerombud.pdf
  
08.02.2016 08:11Magne Solberg
hedmark-oppland-2014.pdf
  
28.01.2015 07:57Magne Solberg
Jahkedieđáhus 2016 Buhcciid- ja geavaheddjiidáittardeaddjit Norggas.pdf
  
02.03.2017 13:46Magne Torsetnes
Nasjonal årsmelding 2017.pdf
  
01.03.2018 16:19Torill Avnsnes
ostfold-2015.pdf
  
03.02.2016 13:09Magne Solberg
Årsmeldin 2016 POBO Buskerud.pdf
  
16.02.2017 08:30Magne Solberg
Årsmelding 2014 Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal.pdf
  
06.02.2015 08:53Torill Avnsnes
Årsmelding 2014 Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag.pdf
  
29.01.2015 10:51Torill Avnsnes
Årsmelding 2015 - POBO Telemark.pdf
  
20.05.2016 14:13Magne Solberg
Årsmelding 2015 Buskerud.pdf
  
20.05.2016 14:14Magne Solberg
Årsmelding 2015 Finnmark.pdf
  
20.05.2016 14:15Magne Solberg
Årsmelding 2015 Hedmark og Oppland.pdf
  
20.05.2016 14:15Magne Solberg
Årsmelding 2015 Hordaland.pdf
  
20.05.2016 14:15Magne Solberg
Årsmelding 2015 Nordland.pdf
  
20.05.2016 14:16Magne Solberg
Årsmelding 2015 Oslo og Akershus.pdf
  
20.05.2016 14:22Magne Solberg
Årsmelding 2015 Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane.pdf
  
20.05.2016 14:16Magne Solberg
Årsmelding 2015 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag.pdf
  
20.05.2016 14:16Magne Solberg
Årsmelding 2015 Pasient- og brukerombudet i Vestfold.pdf
  
20.05.2016 14:17Magne Solberg
Årsmelding 2015 Troms.pdf
  
20.05.2016 14:17Magne Solberg
Årsmelding 2015 AA-VA .pdf
  
20.05.2016 14:14Magne Solberg
Årsmelding 2016  POBO Nordland.pdf
  
15.03.2017 15:18Magne Solberg
Årsmelding 2016 POBO Agder.pdf
  
17.03.2017 13:54Magne Solberg
Årsmelding 2016 POBO Finnmark.pdf
  
15.03.2017 15:40Magne Solberg
Årsmelding 2016 POBO HO.pdf
  
27.02.2017 09:06Magne Solberg
Årsmelding 2016 POBO Hordaland.pdf
  
23.02.2017 14:40Magne Solberg
Årsmelding 2016 POBO Rogaland.pdf
  
01.03.2017 14:05Magne Solberg
Årsmelding 2016 POBO Sogn og Fjordane.pdf
  
01.03.2017 14:12Magne Solberg
Årsmelding 2016 POBO Telemark.pdf
  
03.03.2017 08:06Magne Solberg
1 - 30Neste