Pasient- og brukerombudet i Troms

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

Lokalene til Pasient- og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset i Strandveien 13, 9007 Tromsø

Pasient- og brukerombudet holder til i Fylkeshuset, Tromsø​

Foto: Pasient- og brukerombudet

Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 75 10 00

 

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Fylkeshuset, Strandveien 13, 9007 Tromsø

E-post: troms@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post

Åpningstider og besøksadresse

Telefontid:

Mandag:    12:00-14:00

Tirsdag-torsdag 09:00-14:00 (stengt 11:30-12:15)

Fredag:       09:00-11:30

Ansatte

Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud

Eli Åsgård, seniorrådgiver

Kristin Jenssen, seniorrådgiver

Hege Pedersen, rådgiver

Årsmeldinger

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 77 75 10 00

Mailaddress: P.O. Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-mail: troms@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail

Opening hours

Our phone is operated:

Monday:    12:00-14:00

Tuesday-Thursday 09:00-14:00 (closed 11:30-12:15)

Friday:       09:00-11:30

We are situated in Fylkeshuset, Strandveien 13, 9007 Tromsø

Staff

Odd Arvid Ryan, Health & Social Services Ombudsman

Eli Åsgård, Senior adviser

Kristin Jenssen, Senior advisor

Hege Pedersen, Advisor