Pasient- og brukerombudet i Østfold

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient.

Foto: Pasient- og brukerombudet

​​​​​​​​​​​

Om oss

Kontaktinformasjon

Telefon: 69 20 90 90

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Lilleeng Helsepark inngang B, Rosenvinges vei 8, 1523 Moss

E-post: ostfold@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost

Åpningstider og besøksadresse

Telefontid (vintertid): 15. sep. - 14. mai: mandag - torsdag kl. 09:00-15:00. Fredag kl. 09:00-11:00.

Telefontid (sommertid): 15. mai - 14. sep.: mandag - torsdag kl. 09:00-14:30. Fredag kl. 09:00-11:00.

Ansatte

Marianne Eek , pasient- og brukerombud

Magne Solberg, seniorrådgiver

Aina Wold Mørk, seniorrådgiver 

 

Årsmeldinger

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 69 20 90 90

Mailaddress: P.O.box 212 Skøyen, 0213 Oslo

Visting- and delivery address: Lilleeng Helsepark inngang B, Rosenvinges vei 8, 1523 Moss

E-mail: ostfold@pasientogbrukerombudet.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail.

​Opening hours

Our phone is operated:

Opening hours (winter season): Sep. 15th - May 14th: Monday - Thursday 09:00-15:00. Friday 09:00-11:00.

Opening hours (summer season): May 15th - Sep. 14th: Monday – Thursday 09:00 -14:30. Friday 09:00-11:00.

We are situated in Lilleeng Helsepark entrance B, Rosenvinges vei 8, 1523 Moss

Staff

Marianne Eek, Health & Social Services Ombudsman

Magne Solberg , Senior Advisor

Aina Wold Mørk, Senior Advisor