Ombudene mener

Foto: Johnér Bildbyrå AB
  • Pasienter må gis god og helhetlig behandling

  • Sykehusene må ha system som hindrer at pasienter forsvinner ut av køen

  • Det er viktig å følge med på hvordan samhandlingsreformen påvirker helse- og omsorgstjenestene

  • Kommuner og sykehus må samarbeide bedre i møtet med mennesker med psykiske lidelser og en rusavhengighet

  • Kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient må bli bedre

Ombudene kommer med anbefalinger i sine årsmeldinger