Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Vi hjelper deg med spørsmål om helse- og omsorgstjenester og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker.

Om oss

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 73 53 51 00

Postadresse: Postboks 2568, 7735 Steinkjer​

E-post: nordtrondelag@pasientogbrukerombudet.no​

​Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post

Besøksadresse

Fylkets hus, Seilmakergata 2, Steinkjer

Kontoret i Steinkjer er betjent mandag til fredag.

I tillegg kan vi etter avtale ta samtaler ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Ansatte

Anne Berit Lundås, rådgiver​

Kjell J. Vang, seniorrådgiver

Rune J. Skjælaaen, kst. pasient- og brukerombud

Årsmeldinger

Hovedside Pasient- og brukerombudet

Information in English

Contact information

Phone: 73 53 51 00

Mailaddress: P.O. box 2568, 7735 Steinkjer

E-​mail: ​​​​​nordtrondelag@pasientogbrukerombudet.no​

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail

Adress

Fylkets hus, Seilmakergata 2, Steinkjer​

Our office in Steinkjer is operated Monday to Friday.

Additionally it is possible to book an appointment at Levanger and Namsos hospitals.

​Staff​

Anne Berit Lundås, advisor

Kjell J. Vang, senior advisor

Rune J. Skjælaaen, p.t. Health & Social Services Ombudsman​

Aktuelt og nytt