Hva vi kan hjelpe deg med?

Ombudet i ditt fylke kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

Foto: Johner Bildebyrå AB

​​​Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg på flere områder:

  • Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester

  • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten

  • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker

  • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage

  • Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din

  • Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det

  • Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade

  • Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

All hjelp fra oss er gratis - Vi har taushetsplikt.
Du kan være anonym når du tar kontakt med oss.