Pasient- og brukarombodet i Hordaland

Vi hjelper deg med spørsmål om helsetenester og gir råd og rettleiing om rettar du har som pasient.

​​​​​​​​​​​

Om oss

Zander Kaaes gate 7 redigert.jpg

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 21 80 90

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

Besøks- og leveringsadresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen​​​

E-post: hordaland@pobo.no​

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post

Velkomen til pasient- og brukarombodet i Hordaland. 

Pasient- og brukarombodet hjelper med råd og rettleiing når det gjeld pasientar og brukarar sine rettar overfor helse- og sosialsektoren. Vi har teieplikt, og alle som kontaktar oss, har rett til å vere anonyme. Vi er ikkje eit klageorgan, men hjelper til med å formulere og vidareformidle spørsmål eller klagar til den rette instansen.

Kontoret har 6 tilsette med høg kompetanse. Ta kontakt på telefon, brev eller e-post.

Vi har telefontid kl. 09:00-11:30 og 12:30-14:30.

Ansatte

Lisa Førde Refsnes, fungerende Pasient- og brukarombud

Berit Botn, Førstesekretær

Randi Irene Hansen, Seniorrådgjevar

Valgjerd Tvedt Levinsen, Seniorrådgjevar

Anne Karin Rinde, Seniorrådgjevar

Årsmeldingar

Hovedside Pasient- og brukarombodet

 

Information in English

Welcome to the Health and Social Service Ombudsman in Hordaland.

The Ombudsman may help you with advice and guidance regarding your rights as a patient or service user.

The Ombudsman offer complete confidentiality and you may also contact us and still be anonymous.

We do not make any decisions, but can help you identify who to ask for an explanation, or where to lodge a complaint.

The Ombudsmans office has 6 employees, all highly competent to help you.

We are available on the phone every day from 09:00-11:30 and 12:30-14:30

Contact information

Phone: 55 21 80 90

We are situated in Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen​​​

Mailaddress: P.O.Box 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-mail: hordaland@pobo.no

We do not recommend you to send sensitive information by e-mail