Slik representerer du andre på helsenorge.no

På helsenorge.no kan du bruke tjenestene på andres vegne, for eksempel for å hjelpe dem med å holde oversikten over deres helseopplysninger. Det er flere måter å gjøre dette på.

Bestefar og barnebarn i skogen
Foto: Doug Olson / Mostphotos

Når du logger inn på helsenorge.no kan du benytte tjenester på vegne av:

 • deg selv
 • andre som har gitt deg fullmakt
 • dine barn under 16 år, som du har foreldreansvar for

Når du velger en annen person enn deg selv, vil du umiddelbart se at tjenestetilbudet reduseres. Hvilke tjenester som vises, kommer an på hvilke tjenester som er tilgjengelig for barn over og under 12 år og gjennom fullmakt, samt eventuelle reservasjoner og samtykker som gjelder for personen du representerer.

Uansett hvordan du representerer andre på helsenorge.no, vil du aldri ha tilgang til mer enn de har tilgang til selv. Du kan heller ikke få fullmakt til tjenester de ikke har eller ikke har samtykket til.

Fullmakt

For å gi noen en fullmakt må du klikke på navnet ditt når du er logget inn på helsenorge.no, og velge "Fullmakter" i menyen som vises.

Her vises hvem du har gitt fullmakt til eller fått fullmakt fra, og hvor lenge fullmaktene er gyldige. Du kan også endre eller avslutte fullmakter du har gitt, eller opprette en ny fullmakt.

Aldersgrenser

Man må være over 16 år for å kunne gi fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre. Den som mottar fullmakten må være over 18 år.

Samtykke til personlig helsearkiv

Den som gir en fullmakt må først samtykke til bruk av dialogtjenester og personlig helsearkiv. Dersom du ikke har gjort det allerede, vil du bli bedt om å gjøre det når du logger inn på helsenorge.no.

Endre eller avslutte en fullmakt

En fullmakt kan være gyldig i en begrenset periode, eller på ubestemt tid. Fullmakter som fremdeles er gyldige kan endres. Når en fullmakt endres vil den slettes, og en ny blir da automatisk opprettet, med endringene. Slettede fullmakter og fullmakter som ikke lenger er gyldige vil automatisk flyttes over i historikken.

Både den som gir en fullmakt og den som mottar den kan når som helst avslutte fullmakten.

Hva kan du gi fullmakt til?

Når du gir en fullmakt via helsenorge.no må du bestemme hva du gir fullmakt til. Du må da velge en av disse:

 • Alle tjenester som tilbys gjennom fullmakt på helsenorge.no.
 • Ett eller flere fullmaktsområder. Et fullmaktsområde er en gruppe av enkelttjenester som hører sammen.

Nye tjenester kan bli lagt til

Uansett hva du velger kan nye tjenester bli lagt til senere. Fullmakten vil da automatisk utvides til å gjelde også de nye tjenestene, dersom de er innenfor området du har gitt fullmakt til.

Husk at det kan finnes tjenester på helsenorge.no som ikke er tilgjengelige via fullmakt.

Du kan gi fullmakt til alle tjenester, eller til bare enkelte av tjenesteområdene i listen nedenfor

Hvis du gir en fullmakt til å benytte «alle tjenester som tilbys gjennom fullmakt», vil den som får fullmakten få tilgang til det samme som alle fullmaktsområdene nedenfor til sammen. Tilgangen vil automatisk bli utvidet etter hvert som flere tjenester blir tilgjengelig via fullmakt.

Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester.

Tjenesteområder

Du kan eventuelt begrense fullmakten til å bare gjelde utvalgte tjenesteområder

Hvis du foretrekker å gi fullmakt til utvalgte tjenesteområder kan du velge en eller flere av disse:

 1. Brukerinnstillinger og personvern
  • Profil: Kontaktinformasjon, varselprofil og personverninnstillinger. Logg over bruk av tjenester på helsenorge.no.
  • Meldinger i forbindelse med disse tjenestene.
 2. Helse og behandling
  • Legemidler: Visning av resepter og legemidler.
  • Vaksiner: Vaksinasjonsstatus.
  • Sykdom og kritisk informasjon fra kjernejournalen.
  • Meldinger i forbindelse med disse tjenestene.
  • Fastlegen: Reseptfornyelse, e-konsultasjon, og informasjon om hvilken fastlege du har.
 3. Innsyn i journal og registre
  • Pasientjournal: Dokumentoversikt og tilgangslogg for pasientjournal på sykehus.
  • Helseregistre: Liste over helseregistre og innsyn i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.
  • Kjernejournal: Innsyn og egne registreringer i kjernejournal, innstillinger og logg over bruk av kjernejournalen din.
  • Forskning: Viser deltagelse i helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).
  • Meldinger i forbindelse med disse tjenestene.
 4. Timeavtaler og behandlere
  • Timeavtaler: Visning av timeavtaler med kommunehelsetjenesten, fastlege og sykehus.
  • Henvisninger: Oversikt over henvisning med status som er sendt til sykehus.
  • Helsekontakter: Oversikt over nåværende og tidligere behandlere.
  • Fastlegen: Timebestilling, e-kontakt, og informasjon om hvilken fastlege du har.
  • Meldinger i forbindelse med disse tjenestene.
 5. Økonomi og rettigheter
  • Pasientreiser: Søknad om refusjon av utgifter ved pasientreise.
  • Meldinger i forbindelse med pasientreiser.

Foreldreansvar

Er du registrert med foreldreansvar i folkeregisteret vil du kunne representere de barna du har foreldreansvar for, med noen begrensninger.

Foreløpig er disse tjenestene tilgjengelige på vegne av barn:

For barn under 16 år:

 • Meldinger (ikke alle meldinger er tilgjengelige via foreldreansvar)
 • Helsekontakter
 • Forløpskoordinator
 • Fastlegen: Informasjon om fastlege.
 • Bytte fastlege
 • Resepter: Visning av resepter og legemidler.
 • Helseregistre
 • Forskning
 • Profil

Hvis du har foreldreansvar vil du få samme varsler for barna som du har valgt å få for deg selv.

For barn under 12 år:

Det er begrensninger i innsynsretten for barn mellom 12 og 16 år. Når barnet fyller 12 år vil foreldre derfor se at hva de har innsyn i for barnet automatisk reduseres til kun det som står i listen over.

For barn under 12 år er alle tjenestene i listen over tilgjengelig, i tillegg til disse:

 • Timeavtaler og timeadministrasjon
 • Henvisninger
 • Meldinger i forbindelse med legekontor eller kommunale tjenester
 • Fastlegetjenester (dersom fastlegen tilbyr disse)
 • Sykdom og kritisk informasjon i kjernejournal
 • Pasientjournal: Dokumentoversikt og tilgangslogg for pasientjournal på sykehus
 • Resepter: Logg over alle som har sett på en resept
 • Personlig helsearkiv: Dokumenter i personlig helsearkiv
 • Kjernejournal: Innsyn og egne registreringer i kjernejournal, innstillinger og logg over bruk

Når barnet fyller 16 år

Personer over 16 år er helserettslig myndige, og foreldre har generelt ikke innsynsrett. Når barnet fyller 16 år vil foreldres mulighet til innsyn automatisk forsvinne fra helsenorge.no-tjenestene.

Du kan gi fullmakt uten å logge deg inn på helsenorge.no

Du kan gi eller trekke tilbake fullmakt til å benytte Helsenorge-tjenestene uten å logge deg inn på helsenorge.no. Da må du bruke følgende skjema:

Fullmakter gitt på denne måten vil gjelde alle tilgjengelige tjenester. Man kan ikke velge hvilke tjenesteområder den skal gjelde for, slik man kan med fullmakter opprettet ved innlogging på helsenorge.no.

I løpet av høsten 2018 vil det bli mulig å gi en mer detaljert fullmakt via skjema.

Du vil motta en kode

For å kunne gi en fullmakt til andre er det nødvendig med en ekstra bekreftelse fra deg: Vi sender deg et brev med en kode så snart vi mottar ditt skjema. Når du har mottatt brevet, ringer du til brukerstøtte 800HELSE (800 43 573) og oppgir koden sammen med saksnummeret som du finner i brevet. Det er viktig at det er du selv som ringer. Vi vil deretter opprette fullmakten.

Fullmakter gjelder bare til høsten 2018

Høsten 2018 vil inndelingen av fullmaktsområder på helsenorge.no endres, på grunn av nytt personvernregelverk (GDPR). Alle fullmakter, uansett hva de gjelder og hvordan de er opprettet, vil dermed avsluttes i løpet av høsten – sannsynligvis i løpet av september 2018.

Den som har fått fullmakten vil i forkant motta et varsel på helsenorge.no om at fullmakten slettes. Dersom du ønsker at fullmakten du nå oppretter skal gjelde etter dette, må du sende inn et nytt fullmaktsskjema basert på ny inndeling.

Dersom det ikke haster, kan du vente med å gi en fullmakt til ny inndeling er klar. Da slipper du å fylle ut to skjemaer.

Kommunale tjenester på helsenorge.no

Hvis du mottar kommunale helsetjenester og bor i et område som tilbyr slike tjenester på helsenorge.no, kan du gi fullmakt til at andre kan bruke tjenestene på vegne av deg.

Tilbudet utvides gradvis til flere bydeler og kommuner, og til flere kommunale tjenester.

Slik gjøres det

Du bestemmer selv hvilke personer du ønsker å gi fullmakt til.

 1. Gå inn på «Profil og innstillinger» når du er innlogget på helsenorge.no ved å klikke der du ser navnet ditt øverst.
 2. Velg «Fullmakter» og deretter «Gi ny fullmakt».
 3. I første trinn, velg person som skal ha fullmakten. Du kan velge blant familiemedlemmer, eller du kan søke fram en annen person. Du må kjenne fødselsnummeret til denne, og det må være en person i som finnes i folkeregisteret og som er over 18 år.
 4. I neste trinn, bestem omfang av fullmakten på helsenorge.no. Du kan velge «Alle tjenester» eller du kan velge «Utvalgte områder.» For å få tilgang til kommunetjenestene er det bare «Utvalgte områder» og «Timeavtaler og behandlere» som trenger å være huket av.

Slik gir du fullmakt til å bruke tjenestene på helsenorge.no på dine vegne (PDF).

Det er mulig å trekke tilbake fullmakten når som helst på helsenorge.no.