Slik brukes tjenestene på Helsenorge

For å benytte tjenestene på Helsenorge må du først samtykke til bruk av dine helseopplysninger. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller endre det.

Helsenorge tilbyr mange tjenester for å hjelpe deg og dine pårørende med å holde oversikten over din helsesituasjon, rettigheter og behandling.

Her finner du sikre, digitale helsetjenester. Det er bare du som har tilgang til helseopplysningene dine, med mindre du velger å gi andre fullmakt til å bruke tjenestene på dine vegne.

Tjenester på Helsenorge

Dette er tjenestene som er tilgjengelige via helsenorge.no. Noen av tjenestene er under utprøving, og kan kun være tilgjengelige for utvalgte personer, områder eller helseforetak.

Helsetjenester

Dette er tjenester hvor du selv kan utføre handlinger, uten hjelp fra helsepersonell eller andre.

Innhold i journaler og registre

Dette er tjenester som gir deg innsyn i informasjon som er lagret om deg for å forbedre helsetjenestene og administrere dem på en bedre måte, slik at du får bedre helsehjelp.

Andre tjenester utenfor helsenorge.no

Dette er tjenester som du ikke finner på Helsenorge, men som er relevante og beslektet med dem, og som vi derfor lenker til.

Profil og innstillinger

Øverst på siden, når du er logget inn, finner du navnet ditt. Ved å klikke på det, får du en side med ulike innstillinger. Her finner du kontaktinformasjon, personopplysninger, personverninnstillinger, fullmakter, og logg over bruk. Hvis du kan representere andre på helsenorge, vil du kunne velge hvem ved hjelp av personvelgeren som du finner her.

 • Dette har skjedd siden sist
 • Hvem vil du bruke Helsenorge på vegne av?
 • Kontaktinformasjon
 • Personverninnstillinger
 • Fullmakter
 • Logg over bruk

En fullstendig oversikt finner du også i artikkelen Tjenester på helsenorge.no.

Samtykke til å bruke tjenestene på Helsenorge

For å ta i bruk de Helsenorge-tjenestene som krever innlogging, må du først gi ditt samtykke til at Helsenorge kan:

 • innhente helseopplysninger om deg fra eksterne registre og andre kilder
 • sammenstille og behandle denne informasjonen, og lage lister basert på dem, som kan vises til deg i tjenestene
 • lagre opplysningene så lenge det er nødvendig for at du skal kunne bruke tjenestene
 • la eksterne aktører ta kontakt med deg

Samtykket kan endres eller trekkes tilbake når som helst.

Opplysninger som lagres om deg vil bare lagres så lenge det er nødvendig for å bruke tjenestene. Hvis du trekker samtykket ditt vil alle opplysninger om de slettes, med unntak om informasjon om samtykker og reservasjoner.

Hvis du samtykker, innhenter Helsenorge opplysninger om deg fra folkeregisteret, Kontakt- og resevasjonsregisteret til DFI og Fastlegeregisteret.

Du kan velge mellom disse tre alternativene:

 1. Basis: Dette er det minste du må samtykke til for å bruke innloggede tjenester på helsenorge.no. Dette samtykket gir deg innsyn i dine egne opplysninger, med unntak av pasientjournalen din. Dette samtykket gir deg også tilgang til tjenester som involverer slikt innsyn.
 2. Basis+: Dette er det samme som Basis, men du får i tillegg tilgang til tjenestene som involverer innsyn i pasientjournalen din.
 3. Full tilgang: Dette gir deg tilgang til alle tjenestene på Helsenorge.

Nedenfor finner du mer informasjon om hva de forskjellige samtykkene innebærer:

Basis

Med dette valget vil du ha mulighet til å se opplysninger som er registrert om deg i helse-og omsorgssektoren, og be om retting og sletting av enkelte av disse opplysningene.

Det vil si at du da får tilgang til å:

 • se informasjon om din fastlege.
 • se status på ditt frikort og egenandeler.
 • se data som er registrert om deg i helseregister-tjenesten, som for eksempel resepter, kjernejournal og vaksiner. Du vil ikke få tilgang til disse tjenestene på Helsenorge, men vil kunne se din egen informasjon i Helseregistre.
 • se informasjon om forskningsprosjekter du deltar i.
 • bytte fastlege, og sette deg på venteliste til en fastlege som ikke har ledig plass.
 • be om retting av feil i registre.
 • styre dine profilinnstillinger.
 • få oversikt over dine samtykker og reservasjoner.

Basis+

Med dette valget får du tilgang til det samme som over, i tillegg til å se de journaldokumentene fra sykehus som helsepersonell har gjort digitalt tilgjengelig.

Det vil si at du kan gjøre alt som er nevnt ovenfor om Basis-tilgang, i tillegg til å:

 • se din pasientjournal og helsepersonells oppslag i den.
 • be om retting av feil i din pasientjournal.

Full tilgang

Med full tilgang får du tilgang til å bruke alle tjenester på Helsenorge. Det vil si alt som er nevnt over, i tillegg til å se informasjon om for eksempel timer og prøvesvar, og motta brev, skjema og lignende for utfylling.

Med dette valget kan du også:

 • fornye resepter.
 • bestille timer og administrere dine timeavtaler.
 • kommunisere med dine behandlere og andre helsekontakter.
 • registrere egne opplysninger i din kjernejournal.
 • bruke nye tjenester som er direkte knyttet til forebygging, behandling eller oppfølging av din helse.
 • få oversikt over dine henvisninger.
 • få oversikt over dine helsekontakter.
 • få nettkurs eller videoer som hjelper deg å mestre din helse- og livssituasjon.

Hva om jeg ikke vil bruke tjenestene på helsenorge.no?

​Det er frivillig å bruke de digitale tjenestene som tilbys på helsenorge.no. Hvis du ikke ønsker å benytte dem, har du flere alternativer, avhengig av hvilken tjeneste det gjelder.

Tjenester på helsenorge.no:

Du kan fjerne din egen tilgang til tjenestene på helsenorge.no, for eksempel hvis det er flere enn deg selv som har tilgang til din BankID eller annen innloggingsinformasjon.

Dette kalles akuttsperre og du kan når som helst selv aktivere den på Helsenorge. Akuttsperre finner du ved å gå til Personverninnstillinger og deretter velge Tilgang til dine helseopplysninger. Du kan eventuelt gå direkte til akuttsperre (krever innlogging). Dette kan du også gjøre for barn du har foreldreansvaret for.

Du kan også aktivere eller kansellere akuttsperre for voksne ved å fylle ut og sende inn skjema nummer 1 nedenfor.

Digital tilgang til dine helseopplysninger vil da ikke være mulig på helsenorge.no, men du vil fortsatt ha tilgang til tjenester på andres vegne hvis du har foreldreansvar eller fullmakt til dette.

Merk at du ved å fjerne din tilgang til tjenestene på helsenorge.no ikke samtidig vil automatisk reservere deg mot kjernejournal.

Hvis du vil aktivere akuttsperre eller gjenåpne tilgangen på vegne av barn, må du fylle ut og sende inn skjema nummer 2 nedenfor.

 1. For voksne:
  Skjema for å akuttsperre eller gjenåpne tilgangen til innloggede tjenester på Helsenorge
 2. For barn under 16 år:
  Skjema for å akuttsperre eller gjenåpne tilgangen til innloggede tjenester på Helsenorge for barn under 16

Trekke samtykke til helsenorge.nos bruksvilkår

Dersom du ikke mistenker misbruk av din BankID, men ikke lenger ønsker å bruke Helsenorge, kan du i stedet trekke ditt samtykke til helsenorge.nos bruksvilkår. Da slettes alle dine data som er lagret på Helsenorge. Hvis du ønsker å trekke samtykket ditt må du først logge deg inn på Helsenorge. Ønsker du å gjøre dette må du først selv slette alle fullmakter, og deretter trekke samtykket.

Pasientjournal

Du kan ikke reservere deg mot Pasientjournal i seg selv, men du kan fjerne din digitale tilgang til denne tjenesten på helsenorge.no. Dette kan du også gjøre for barn du har foreldreansvaret for. Du kan gjøre det samme ved å fylle ut og sende inn skjema nummer en (for voksne) eller to (for barn) nedenfor. Helsepersonell vil fortsatt ha tilgang til helseopplysningene dine i sine systemer.

Ønsker du å få gjenopprettet tilgangen, må du bruke samme skjema.

 1. For voksne:
  Fjerne eller gjenåpne tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på helsenorge.no
 2. For barn under 16 år:
  Fjerne eller gjenåpne tilgangen til digitalt innsyn i pasientjournal på helsenorge.no for barn under 16 år

Les mer om digitalt innsyn i Pasientjournal.

Kjernejournal

Du kan fjerne din digitale tilgang til kjernejournal via helsenorge. Du kan også reservere deg mot å ha kjernejournal.

Har du reservert deg mot å ha kjernejournal, kan du innen 30 dager ombestemme deg og be om å få gjenopprettet informasjonen i kjernejournalen din.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker en kjernejournal, må du be om å få opprettet en ny. Kjernejournal vil da ikke vil inneholde historiske opplysninger om legemidler eller kritisk informasjon om helsen din.

Les mer om å reservere seg mot å ha Kjernejournal.

Hvordan behandles informasjonen om meg på helsenorge.no?

​Helsenorge.no har høye krav til sikkerhet for å ta vare på informasjonen om deg.

Flere av tjenestene på helsenorge.no henter opplysninger fra registre hos helseforetakene på en sikker måte, og viser dem til deg når du er innlogget. Slike tjenester lagrer ingen data, og informasjonen forsvinner fra helsenorge.no når du logger ut.

Andre tjenester forutsetter at det lagres informasjon på helsenorge.no, for eksempel når du sender melding til fastlegen eller til sykehuset, og når du får svar fra dem.

Les mer om personvern for tjenestene på Helsenorge.

Hva skjer med informasjonen min hvis jeg dør?

Når en person dør vil det bli sendt melding om dødsfallet fra folkeregisteret til Norsk Helsenett. Når den mottas vil den avdødes samtykker forbundet med Helsenorge bli trukket tilbake, og alle gitte og mottatte fullmakter vil slettes. 30 dager senere vil all informasjon om avdøde automatisk slettes fra Helsenorge.

Så fremt ikke særlige grunner taler mot det vil nærmeste pårørende generelt ha innsynsrett i en avdød persons helseopplysninger, for eksempel i pasientjournalen. Slikt innsyn i avdødes helseopplysninger kan ikke gjøres via Helsenorge. Kontakt de aktuelle behandlingsstedene direkte hvis du er pårørende og ønsker innsyn i en avdøds helseopplysninger.

Hjelp for å komme i gang

Du finner en enkel brukerveiledning (PDF) for helsenorge.no her.

​Du kan også ta kontakt med Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. Telefontid er hverdager mellom klokken 08:00 og 15:30.