Prøvesvar

Hvis du har blitt testet for covid-19, vil du finne resultatet av prøvene her.

Kvinne blir testet for covid-19 (koronavirus) fra sin bil
Foto: Syda Productions/Mostphotos

Du vil også kunne finne svar på prøver for andre covid-19-relaterte virus og bakterier som kan gi luftveisinfeksjon, så snart de er analysert og besvart fra laboratoriet. Prøver som ikke analyseres på medisinske mikrobiologiske laboratorier, som for eksempel hurtigtester for covid-19, vises ikke her.

Følgende er definert som covid-19-relaterte virus og bakterier. Listen vil bli fortløpende oppdatert:

Når vises prøvesvarene?

Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men du vil se dem samtidig som de sendes til legen som rekvirerte prøven – som regel innen noen få dager. Du vil ikke få varsel når prøvesvarene blir synlig i tjenesten.

Karantene

Vær oppmerksom på at selv om covid-19- ikke er påvist, kan det hende du likevel skal være i karantene.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

På vegne av andre

Du kan bruke denne tjenesten på vegne av dine barn under 16 år, eller på vegne av voksne over 18 år som har gitt deg fullmakt, enten digitalt eller analogt. Hvis du representerer noen som mangler samtykkekompetanse, vil deres prøvesvar også kunne vises her.

Andres innsyn i prøvesvarene

Helsepersonell som trenger det for å behandle deg, kan se dine prøvesvar for covid-19 i kjernejournalen din.

Alle oppslag på prøvesvar i kjernejournal registreres i loggen.

Slik forholder du deg til prøveresultatene

Kontakt fastlegen din dersom du ikke har fått svar på prøven innen rimelig tid.

Hva skal du gjøre når du har påvist smitte?

Du skal ta kontakt med din fastlege for råd som gjelder spesielt for deg og din situasjon. De som har påvist covid-19, må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19 eller som sannsynligvis er smittet, men som ikke trenger å ligge på sykehus. Du må være isolert til minst åtte døgn etter at du først ble syk og minst tre døgn etter at du er blitt helt frisk igjen.

Se også oppdaterte smitteråd på FHI.no

Hva skal du gjøre hvis du har tatt en test som ikke har påvist smitte med covid-19?

Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, som feber, snue eller influensa, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri. Hvis du trenger hjelp, skal du ringe til lege. For øvrig kan du følge de rådene og tiltakene som gjelder alle for gode hoste- og hygienevaner, holde avstand og så videre. Hvis du allerede er i karantene, skal du fullføre karantenen selv om prøvesvaret er negativt.

Hva skal du gjøre hvis noen du bor sammen med har påvist smitte?

Da blir du satt i karantene. Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Formålet med karantene er å unngå at du smitter andre mens du selv kan være smittet uten at du føler deg syk. Den som har testet positivt skal følge egne råd for isolasjon.