Profil og innstillinger

I Profil og innstillinger kan du oppdatere kontaktinformasjon, styre hvilke varsler du ønsker å motta, endre personverninnstillinger og se logg over bruk.

Foto: Eugenio Marongiu / Mostphotos

Kontaktinformasjon og varseloppsett

​Kontaktinformasjonen som vises er hentet fra folkeregisteret og fra Digitalt kontaktregister, og lagres ikke på helsenorge.no. Hvis du ser at informasjonen ikke stemmer, er det lenke til hvor du kan redigere informasjonen.

Varseloppsettet lar deg bestemme om du får tilsendt SMS- eller e-postvarsel når du mottar informasjon på helsenorge.no, og hvilken type varsler du får. Dersom du ikke har valgt noe annet, blir varsel sendt på SMS.

Dersom du har foreldreansvar for barn, vil du få samme type varsler for dem som du gjør for deg selv.

Personopplysninger

Denne siden inneholder informasjon om deg som kan være viktig for helsepersonell å kjenne til.

Opplysninger i folkeregisteret

Her vises hvilke opplysninger som er registrert om deg i folkeregisteret, og du kan enkelt kontrollere om de er riktige.

Pårørende

Det er viktig for helsepersonell å vite hvem du ønsker de skal snakke med dersom noe har skjedd med deg. Hvis du har kjernejournal bør du derfor legge inn informasjon om hvem som er dine pårørende, og hvordan de kan kontaktes.

Du kan legge inn flere pårørende, og du kan angi hvilke av dem som er dine nærmeste pårørende. Helsepersonell vil alltid forsøke å kontakte dine nærmeste pårørende først.

Hvis du ombestemmer deg og vil at noen andre skal være dine nærmeste pårørende må du fjerne disse fra listen, registrere de andre som dine nærmeste pårørende, og så eventuelt legge inn igjen de forrige som vanlige pårørende.

Arbeidsgivere

Legg inn arbeidsgiver hvis du ønsker at helsepersonell skal ha denne kontaktinformasjonen. Det kan være nyttig for helsepersonell å vite hvem som er din arbeidsgiver, for eksempel dersom du trenger sykemelding.

Kommunikasjon

Her kan du angi om du har spesielle kommunikasjonsbehov eller lignende. Dette kan være nyttig å vite for helsepersonell, slik at de kan tilrettelegge for dine behov.

Bruk av helsetjenester og ordninger

​Under Bruk av helsetjenester og ordninger kan du styre om og hvordan du bruker digitale helsetjenester på helsenorge.no. Her kan du også styre din egen tilgang til disse tjenestene, og trekke tilbake eller endre dine samtykker til behandling av helseopplysninger og bruk av Helsenorge-tjenestene.

Les mer om samtykke til ulike tilgangsnivåer som forutsettes for at du skal kunne bruke mange av tjenestene på helsenorge.no.

Deling av helseopplysninger

På denne siden kan du bestemme hvordan dine helseopplysninger skal deles for bruk i pasientbehandling, statistikk, forebyggende arbeid, beredskap, analyser og helsefaglig forskning.

Fullmakter

Man må være over 16 år for å kunne gi fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre. Den som mottar fullmakten må være over 18 år.

Du kan velge hva fullmakten skal omfatte ved å velge ett eller flere av de tre tjenesteområdene. Fullmakten vil automatisk gjelde for nye tjenester innen de valgte områdene, når de blir tilgjengelige.

Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester. Dersom det legges til tjenester som må anses som en vesentlig endring, kan det hende at du må bekrefte fullmakten på nytt.

Her kan du lese mer om å representere andre på helsenorge.no.

Logg over bruk

​Logg over bruk viser overordnet informasjon om når du har logget inn og når en tjeneste er benyttet, men ingen detaljer om bruken.

Hvis andre har tilgang til tjenester på dine vegne gjennom foreldreansvar eller fullmakt vises også deres bruk.

Kommende funksjoner

​Din mulighet til å styre hvordan Helsenorge skal fungere for deg vil bli utvidet. Blant annet vil du få mulighet til å få varsler fra flere tjenester. I tillegg vil fullmakt gjelde flere tjenester.