Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Profil og innstillinger

I Profil og innstillinger kan du oppdatere kontaktinformasjon, styre hvilke varsler du ønsker å motta, endre personverninnstillinger og se logg over bruk.

Kontaktinformasjon og varseloppsett

​Kontaktinformasjonen som vises er hentet fra folkeregisteret og fra Digitalt kontaktregister, og lagres ikke på Min helse. Hvis du ser at informasjonen ikke stemmer, er det lenke til hvor du kan redigere informasjonen.

Varselprofilen lar deg bestemme om du får tilsendt SMS- eller e-postvarsel når du mottar informasjon på Min helse. Dersom du ikke har valgt noe annet, blir varsel sendt på SMS.

Bruk av helsetjenester og ordninger

​Under Bruk av helsetjenester og ordninger kan du samtykke til bruk av dialog- og arkivtjenester, og reservere deg fra tjenester.

Samtykke til dialog- og arkivtjenester forutsettes for å kunne bruke mange av tjenestene på helsenorge.no.

Deling av helseopplysninger

På denne siden kan du bestemme hvordan dine helseopplysninger skal deles for bruk i pasientbehandling, statistikk, forebyggende arbeid, beredskap, analyser og helsefaglig forskning.

Fullmakter

Man må være over 18 år for å kunne gi eller få en fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre. Foreløpig er Profil og innstillinger, samt innsyn i pasientjournal, tilgjengelig via fullmakt i både Helse Vest og Helse Nord, mens Helse Vest i tillegg tilbyr Meldinger, Henvisninger, Timeavtaler og Helsekontakter via fullmakt.

Hvis du gir en fullmakt til å benytte «alle tjenester som tilbys gjennom fullmakt på helsenorge.no», vil fullmaktshaver i første omgang kun få tilgang til disse tjenestene. Tilgangen vil imidlertid automatisk bli utvidet etter hvert som flere tjenester blir tilgjengelig via fullmakt. Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester.

Logg over bruk

​Logg over bruk viser overordnet informasjon om når du har logget inn og når en tjeneste er benyttet, men ingen detaljer om bruken.

Hvis andre har tilgang til tjenester på dine vegne gjennom foreldreansvar eller fullmakt vises også deres bruk.

Kommende funksjoner

​Din mulighet til å styre hvordan Min helse skal fungere for deg vil bli utvidet. Blant annet vil du få mulighet til å få varsler fra flere tjenester. I tillegg vil fullmakt gjelde flere tjenester.