Profil og innstillinger

I Profil og innstillinger kan du oppdatere kontaktinformasjon, styre hvilke varsler du ønsker å motta, endre personverninnstillinger og se logg over bruk.

Foto: Eugenio Marongiu / Mostphotos

Øverst på siden, når du er logget inn, finner du navnet ditt. Ved å klikke på det, får du en side med ulike innstillinger. Her finner du kontaktinformasjon og varseloppsett, personopplysninger, personverninnstillinger, fullmakter, og logg over bruk. Hvis du kan representere andre på helsenorge, vil du kunne velge hvem ved hjelp av personvelgeren som du finner her.

Dette har skjedd siden sist

Helt øverst på denne menyen finner du eventuelle nye meldinger og varsler du har fått siden sist du var logget inn.

Hvem vil du bruke Helsenorge på vegne av?

Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, eller har fått fullmakt fra andre, vil du her kunne velge å representere en annen. Du kan også gi fullmakt til andre, slik at de på samme måte kan benytte tjenestene på dine vegne.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjonen som vises er hentet fra folkeregisteret og Digitalt kontaktregister, og lagres ikke på helsenorge.no. Varselprofilen lar deg bestemme om du får tilsendt SMS- eller e-postvarsel når du mottar informasjon på helsenorge.no. Dersom du har foreldreansvar for barn, vil du få samme type varsler for dem som du gjør for deg selv.

Varsler sendes kun i forbindelse med tjenester på helsenorge.no. Tjenester du bruker via andre løsninger vil ikke gi varsler via helsenorge.no. Du kan også få påminnelse for timer hos fastlegen.

Dersom du bor i en bydel i Oslo som deltar i prøveprosjektet kan du også få varsel når hjemmetjenesten har vært på besøk.

Personopplysninger

Denne siden inneholder også informasjon om deg som kan være viktig for helsepersonell å kjenne til.

Opplysninger i folkeregisteret

Her vises hvilke opplysninger som er registrert om deg i folkeregisteret, og du kan enkelt kontrollere om de er riktige.

Pårørende

Det er viktig for helsepersonell å vite hvem du ønsker de skal snakke med dersom noe har skjedd med deg. Hvis du har kjernejournal bør du derfor legge inn informasjon om hvem som er dine pårørende, og hvordan de kan kontaktes.

Du kan legge inn flere pårørende, og du kan angi hvilke av dem som er dine nærmeste pårørende. Helsepersonell vil alltid forsøke å kontakte dine nærmeste pårørende først.

Hvis du ombestemmer deg og vil at noen andre skal være dine nærmeste pårørende må du fjerne disse fra listen, registrere de andre som dine nærmeste pårørende, og så eventuelt legge inn igjen de forrige som vanlige pårørende.

Arbeidsgiver

Legg inn arbeidsgiver hvis du ønsker at helsepersonell skal ha denne kontaktinformasjonen. Det kan være nyttig for helsepersonell å vite hvem som er din arbeidsgiver, for eksempel dersom du trenger sykemelding.

Kommunikasjon

Her kan du angi om du har spesielle kommunikasjonsbehov eller lignende. Dette kan være nyttig å vite for helsepersonell, slik at de kan tilrettelegge for dine behov.

Personverninnstillinger

Her kan du styre dine samtykker, reservasjoner og tilganger til tjenestene dine på helsenorge.no, og hvordan du vil bruke andre typer helsetjenester.

Velg hvilke tjenester du vil bruke

Her velger du hvilke tjenester du ønsker å bruke. Du må samtykke til bruk av dine helseopplysninger for å benytte tjenestene du velger. Du kan også trekke samtykket tilbake om du ikke vil bruke tjenestene på Helsenorge.

Les mer om å ikke bruke tjenestene på helsenorge.no.

Tilgang til dine helseopplysninger

Her kan du endre din egen eller andres tilgang til dine tjenester og helseopplysninger. Du kan ikke gjøre endringer på personverninnstillinger til den som har gitt deg fullmakt.

 • Reseptformidleren - Her kan du sperre helsepersonells tilgang til å se hvilke resepter du har i reseptformidleren. Dine resepter er også tilgjengelige fra kjernejournal. Kjernejournal har egen tilgangsstyring. Dette er mulighetene du har her:
  • Begrens innsyn i enkelte resepter
  • Blokker tilgang for utvalgt helsepersonell
  • Blokker tilgang for alt helsepersonell (unntatt din fastlege)
 • Kjernejournal - Du velger selv hvor tilgjengelig du vil at kjernejournalen din skal være, og her kan du begrense tilgang til hele eller deler av din kjernejournal. Dette er mulighetene du har her:
  • Begrens tilgang for helsepersonell
  • Blokkér kjernejournal for utvalgt helsepersonell
  • Blokkér besøkshistorikk for alt helsepersonell
  • Fjern din egen tilgang til kjernejournal på Helsenorge
  • Reservér deg mot å ha en kjernejournal
 • Pasientjournal - Dersom du ikke ønsker å se dine helseopplysninger på nett, eller er bekymret for at andre kan misbruke din BankID for innlogging, kan du fjerne din tilgang til pasientjournal på Helsenorge
 • Akuttsperre - Dersom du er bekymret for at andre kan misbruke din BankID for innlogging kan du sperre din egen tilgang til alle tjenestene på Helsenorge.

Forskning og helseregistre

Her kan du endre hvordan dine helseopplysninger kan bli brukt til forskning og i helseregistre.

Fullmakter

Her kan du gi andre fullmakt til å bruke tjenester på helsenorge.no på dine vegne, og du kan få tilsvarende fullmakt fra andre. Her vises også hvor lenge fullmaktene er gyldige, og du kan endre eller avslutte fullmakter du har gitt, eller opprette en ny fullmakt.

Du må være 16 år eller eldre for å kunne gi en fullmakt, og 18 år eller eldre for å kunne motta fullmakt til å benytte tjenester på vegne av andre.

Du kan velge hva fullmakten skal omfatte ved å velge ett eller flere av de tre tjenesteområdene. Fullmakten vil automatisk gjelde for nye tjenester innen de valgte områdene, når de blir tilgjengelige. Dette valget passer for dem som nå og i framtiden vil ha mest mulig bistand til å følge opp sin helse gjennom digitale tjenester. Dersom det legges til tjenester som må anses som en vesentlig endring, kan det hende at du må bekrefte fullmakten på nytt.

For øyeblikket er det kun enkelte tjenester du kan gi andre fullmakt til å bruke på dine vegne. Etter hvert vil flere tjenester bli lagt til, slik at pårørende kan hjelpe så mye som mulig med digitale helsetjenester. Du vil aldri kunne gi andre tilgang til mer enn du selv har tilgang til.

Les mer om fullmakter på helsenorge.no.

Logg over bruk

Logg over bruk viser overordnet informasjon om når en bruker har logget inn og når en tjeneste på helsenorge.no er benyttet, men ingen detaljer om bruken.

Hvis andre har tilgang til tjenester på dine vegne gjennom foreldreansvar eller fullmakt, vises deres bruk også.