Fullmakt på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse

Det er nå mulig å få tilgang til tjenester på helsenorge.no på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse.

Eldre kvinne som trøster deprimert eldre mann hjemme
Foto: Dan Burch / Mostphotos

Hva er samtykkekompetanse?

Dersom en person er åpenbart ute av stand til å ivareta sine interesser og forstå hva et samtykke innebærer, kan vedkommende mangle samtykkekompetanse. Dette kan skyldes fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens, eller psykisk utviklingshemming, og tilstanden må være varig.

Mer informasjon om samtykkekompetanse kan du finne hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Nærmeste pårørende

Det er kun nærmeste pårørende som kan få fullmakt til bruk av tjenester på helsenorge.no på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse. Det er ikke nok å bare være pårørende - man må være nærmeste pårørende for å kunne få slik fullmakt.

Med nærmeste pårørende mener man de som i størst grad har varig og løpende kontakt med pasienten. En pasient kan ha mange pårørende, men ikke alle har samme rettigheter, selv om flere bidrar på ulike måter.

Selv om nærmeste pårørende får selvstendig tilgang til helsenorge.no på vegne av pasienten, skal helsepersonell og nærmeste pårørende medvirke sammen med pasienten i den grad det er hensiktsmessig, ut fra en vurdering av pasientens forutsetninger.

Dersom du ikke lenger er nærmeste pårørende, må du selv sørge for å oppheve fullmakten på helsenorge.no.

Slik får du fullmakt på vegne av en person med manglende samtykkekompetanse

Personer med manglende samtykkekompetanse må være over 16 år, og nærmeste pårørende må være over 18 år for at det skal kunne gis fullmakt. Dette er per i dag ikke tilgjengelig for barn mellom 12 og 16 år. For barn yngre enn 12 år er det ordinær foreldrerepresentasjon som gjelder.

For å få fullmakt på vegne av en person med manglende samtykkekompetanse må følgende sendes inn:

Varighet

Denne fullmakten vil gjelde for maksimalt 5 år av gangen. Skal den forlenges utover dette, må den fornyes.

Avslutte fullmakten

Hvis du som nærmeste pårørende ønsker å avslutte fullmakten, kan du selv oppheve den ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Dersom du ikke har mulighet til å logge deg inn, kan du fylle ut og sende inn skjema for å trekke tilbake fullmakt til helsenorge.no på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse.

Tjenester som er tilgjengelige via fullmakt