Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Helsenorge.no - Min helse

Egne registreringer

Her kan du registrere informasjon du ønsker at helsepersonell skal kjenne til når du er til behandling.

Det er mulig å legge inn dine nærmeste pårørende og helsekontakter. Du kan registrere sykdommer du har eller har hatt, og dersom du har spesielle kommunikasjonsbehov på grunn av nedsatt syn eller hørsel kan du også registrere det.

Selv om du har kjernejournal bør du opplyse helsepersonell om dine sykdommer og pårørende - det er ikke sikkert helsepersonellet sjekker kjernejournalen hver gang de behandler deg.

Webdel-feil: En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Finner ikke typen HelseNorge.MinHelse.KJ.WebParts.UnknownUser, HelseNorge.MinHelse.KJ, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=fe6c3f883e297c19, eller den er ikke registrert som sikker. Korrelasjons-ID: 70ac7b9f-04a0-b0ca-d95c-912cc62c3783.
Webdel-feil: En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Finner ikke typen HelseNorge.MinHelse.KJ.WebParts.NextOfKin, HelseNorge.MinHelse.KJ, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=fe6c3f883e297c19, eller den er ikke registrert som sikker. Korrelasjons-ID: 70ac7b9f-04a0-b0ca-d95c-912cc62c3783.
Webdel-feil: En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Finner ikke typen HelseNorge.MinHelse.KJ.WebParts.HealthContacts, HelseNorge.MinHelse.KJ, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=fe6c3f883e297c19, eller den er ikke registrert som sikker. Korrelasjons-ID: 70ac7b9f-04a0-b0ca-d95c-912cc62c3783.
Webdel-feil: En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Finner ikke typen HelseNorge.MinHelse.KJ.WebParts.Employers, HelseNorge.MinHelse.KJ, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=fe6c3f883e297c19, eller den er ikke registrert som sikker. Korrelasjons-ID: 70ac7b9f-04a0-b0ca-d95c-912cc62c3783.
Webdel-feil: En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Finner ikke typen HelseNorge.MinHelse.KJ.WebParts.Communication, HelseNorge.MinHelse.KJ, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=fe6c3f883e297c19, eller den er ikke registrert som sikker. Korrelasjons-ID: 70ac7b9f-04a0-b0ca-d95c-912cc62c3783.
Webdel-feil: En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Finner ikke typen HelseNorge.MinHelse.KJ.WebParts.History, HelseNorge.MinHelse.KJ, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=fe6c3f883e297c19, eller den er ikke registrert som sikker. Korrelasjons-ID: 70ac7b9f-04a0-b0ca-d95c-912cc62c3783.