Migrenemedisin tilgjengelig på blå resept

Du som har kronisk migrene kan søke om individuell stønad til Aimovig og Ajovy. Det har Statens legemiddelverk besluttet. Aimovig kan innvilges på blå resept fra 9. desember 2019, mens Ajovy kan innvilges på blå resept fra 19. desember 2019.

Foto: Foto: Morten Rakke / Helfo

Søknaden til Helfo må komme fra en spesialist i nevrologi eller en lege ved nevrologisk sykehusavdeling eller nevrologisk poliklinikk. Det betyr at søknaden ikke kan komme fra fastlege.

En rekke vilkår må være oppfylt for at du skal kunne få Aimovig og Ajovy på blå resept. Kronisk migrene er definert ved minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst 8 dager er migrenedager, over en periode på mer enn 3 måneder.

Du kan lese mer om kriteriene for å få Aimovig og Ajovy på blå resept på legemiddelverket.no.

Du må ha forsøkt andre legemidler

Du må også ha forsøkt minst tre forebyggende legemidler mot migrene tidligere. 

Legemiddelverket har bestemt hvilke legemidler du må ha forsøkt før du kan få innvilget stønad til Aimovig eller Ajovy.

Utgifter refunderes fra 9. desember og 19. desember

Beslutningen om mulighet for individuell stønad til Aimovig gjelder fra 9. desember, mens det for Ajovy gjelder fra 19. desember.  Dersom søknaden innvilges, vil det være mulig å få refundert utgifter for Aimovig på hvit resept for utleveringer fra apotek fra og med 9. desember 2019, og for Ajovy fra og med 19. desember.

Utgifter fra før disse datoene refunderes ikke. Dokumentasjonen må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. Dersom søknaden ikke blir innvilget, vil man ikke få refundert utgifter til Aimovig eller Ajovy.

På nettsidene til Statens legemiddelverk finner du svar på flere spørsmål som gjelder Aimovig, Ajovy og annen form for migrene-medisin.