Råd om bruk av vanedannende medisiner som demper angst

Angstdempende legemidler av typen benzodiazepin kan være til god hjelp i korte perioder. Slike legemidler regnes som vanedannende og kan påvirke funksjonsevne og livskvalitet negativt. Derfor bør de ikke brukes over lengre tid.

Foto: Scanstock Photo

Epilepsimidlet klonazepam er også et benzodiazepin, og brukes noen ganger som angstdempende.

I mange tilfeller kan angstproblemer mestres uten bruk av legemidler. Angst er ofte en naturlig reaksjon på vanskelige livssituasjoner og kriser.  I noen situasjoner kan likevel slike legemidlene være til god hjelp i en kort periode (2-4 uker) hvis du har store angstproblemer. Langvarig bruk kan gjøre det vanskelig å slutte med legemidlet.

Du må ikke drikke alkohol når du tar disse legemidlene, siden det kan føre til uforutsette og farlige reaksjoner. Legemidler mot angst virker best hvis du kombinerer dem med regelmessig aktivitet og trening, og gjør morsomme aktiviteter som gir mestringsfølelse.

Problemer knyttet til bruk av vanedannende angstdempende legemiddel

​De fleste leger er tilbakeholdne med å skrive resept på vanedannende angstdempende medisiner, siden de kan forårsake problemer ved feil bruk. De viktigste problemene er bivirkninger, tilvenning og abstinens.

Bivirkninger ved kortvarig bruk

Døsighet, konsentrasjonsproblemer og balanseproblemer. Disse symptomene kommer kort tid etter at du har tatt tablettene, men virkningen kan også vare til neste dag. Det kan være farlig å kjøre bil, og du er selv ansvarlig for at du er i stand til å kjøre. Du bør heller ikke ha ansvar for maskiner som er farlige om du ikke har full oppmerksomhet. Legen din har meldeplikt ved brudd på førerkortbestemmelsene.

Bivirkninger ved langvarig bruk

Ved langvarig, daglig bruk av slike legemidler kan du føle deg nedstemt, irritabel eller  likegyldig. Glemsomhet og forvirring er også vanlige symptomer.

Tilvenning

Ved daglig bruk vil kroppen venne seg til legemidlene, og du vil gradvis oppleve mindre effekt. Noen forsøker å øke dosen, men dette hjelper bare til å begynne med. Noen får bivirkninger som angst, uro, søvnproblemer og muskelspenninger ved langvarig bruk.

Abstinens

Ved brå stans i bruken av legemidler mot angst eller ved rask nedtrapping, kan noen pasienter få plager som angst, skjelvinger, muskelkramper eller søvnvansker. Vi kaller dette abstinenssymptomer. For noen blir det så vanskelig å slutte med legemidlene, at de ikke klarer det på egenhånd. Tilvenning og abstinenssymptomer kan føre til avhengighet. Man føler seg nødt til å fortsette å ta tablettene, selv om man ville ha hatt det bedre uten.

Råd om nedtrapping

Fastlegen din kan gi deg råd om nedtrapping dersom du føler at du har blitt avhengig av angstdempende legemiddel, eller vil slutte etter en tids bruk. Det kan være farlig å slutte brått hvis du har brukt slike legemidler daglig i mer enn 3 måneder. En langsom nedtrapping er den mest forsvarlige måten å avslutte en slik behandling på.

Hvordan mestre angst uten bruk av legemidler?

  • ​Ved sterke plager kan fastlegen  gi deg råd
  • En god samtalepartner, råd og støtte være nok til å komme over en krisereaksjon.
  • Du kan be om henvisning til psykolog eller psykiater hvis problemene er alvorlige eller langvarige.
  • Et familierådgivningskontor  være til hjelp hvis angstproblemene har sammenheng med familiesituasjonen.