Hvordan slutte med sovemedisiner og angstdempende medisiner

Du kan bli avhengig av sovetabletter og angstdempende legemidler selv om du bruker små doser. Da er det viktig å forsøke å trappe ned bruken, selv om det kan skape ubehag i en periode.

Boks med tabletter ligger åpnet på et bord.
Foto: Corbis/Johnér

​Du kan bli avhengig ved at

 • kroppen venner seg til virkningen, og du får gradvis mindre effekt av legemidlet etter få ukers bruk (toleranse)

 • du får ubehagelige symptomer når du forsøker å slutte med dem (abstinens)

 • du venner deg til tanken på at legemidlene er nødvendige for å unngå angst eller søvnproblemer (psykisk avhengighet)

Ved avhengighet kan du ofte ha alle disse tre problemene på en gang. I tillegg er det vanlig å få bivirkninger ved lang tids regelmessig bruk. Dette betyr at de fleste som har brukt medisinene lenge vil få mindre plager uten medisiner.

Den eneste måten å finne ut av dette på, er å gjøre et nedtrappingsforsøk. Det er viktig å lage en nedtrappingsplan og holde deg til denne. Du kan få hjelp av legen din til å gjøre det, eller prøve på egenhånd ved å følge oppskriften nedenfor. Det er ikke farlig å prøve på egenhånd.

Oppskrift på nedtrapping

 1. ​Bruk en uke på å finne ut hvor stor dose du bruker i gjennomsnitt. Skriv ned nøyaktig dose hver dag, og regn ut gjennomsnittet.

  • Hvis du bruker flere vanedannende legemidler, skriver du ett på hver linje under hverandre i samme kolonne, under overskriften ”Legemiddel og styrke”. Du kan spørre legen om du skal «slå sammen» ulike lignende legemidler til ett – det kan gjøre nedtrappingen enklere.

  • Under ”Total dose” skriver du summen av antall mg (eller antall tabletter) for hver dag.

 2. Du bør sette opp 3 til 5 faste klokkeslett utover dagen der du skal ta tablettene. Du bør ikke ta tabletter mellom disse tidspunktene. Det kan gjøre at mengden av legemiddel i blodet blir ujevn og gi deg ubehag. Ta tablettene etter klokken, ikke etter behov! Sovemedisin tar du selvfølgelig bare om kvelden.

 3. Du kan be legen din om å få tabletter med styrker som gjør det mulig å trappe gradvis ned, eventuelt et annet legemiddel med lignende virkning.

 4. Du bør i gjennomsnitt trappe ned med cirka 10 prosent av den opprinnelige dosen hver uke. Det er best å trappe ned litt raskere de første ukene og heller ta det litt mer langsomt mot slutten.

 5. Du kan forlenge et nedtrappingstrinn, men du bør unngå å gå tilbake til tidligere doser. Du skal altså unngå å trappe opp igjen når du først har klart å gå ned et trinn.

Viktig å huske på

Ikke alle får abstinensreaksjoner under nedtrapping. Hvis du likevel får det, vil det bli gradvis bedre og til slutt gå over. Det er viktig å huske på at abstinensplagene kan vare en god stund etter at du har tatt den siste tabletten, men vanligvis ikke mer enn 6 uker.

Lykke til!

Eksempler på ukeplan for nedtrapping

Eksempel på ukeplan uke 1

Legemiddel og styrke
Total dose​​
Klokken 08
Klokken 12
Klokken 16
Klokken 20
Klokken 22
Valium 5 mg
40 mg
2
2
2
2
 0 
Zopiclone 7,5 mg
15 mg
0
 0 
 0 
2

Eksempel på ukeplan uke 2 (nedtrapping cirka 10 prosent av opprinnelig dose)

Legemiddel og styrke
Total dose
Klokken 08
Klokken 12
Klokken 16
Klokken 20
Klokken 22
Valium 5 mg
35 mg
2
1
2
2
Zopiclone 7,5 mg
15 mg
0
2

Eksempel på ukeplan uke 3 (nedtrapping cirka 10 prosent av opprinnelig dose)

Legemiddel og styrke
Total dose​​
Klokken 08
Klokken 12
Klokken 16
Klokken 20
Klokken 22
Valium 5 mg
35 mg
2
1
2
2
 0 
Zopiclone 7,5 mg
11,25 mg
1,5