Bruk av sterke smertestillende legemidler (morfin og morfinlignede)

Opioider er en type sterke smertestillende medisiner som inneholder morfin eller lignende stoffer. De skal lindre smerte og bidra til bedre livskvalitet. Samtidig kan slike legemidler ha mange bivirkninger og må brukes riktig for å gi ønsket virkning.

Kvinne med smerter
Foto: Scanstock Photo
​​Sterke smertestillende brukes i to situasjoner: 
  • Kortvarig bruk etter skader og operasjoner og ved andre akutte smerter.

  • Langvarig bruk ved uhelbredelige sykdommer og ved andre kroniske smerter.

Hvordan skal sterke smertestillende brukes

Legen bestemmer hvordan du skal bruke medisinen. Ofte er det nødvendig å øke dosen til du får god effekt. Etter en periode på 4-6 uker med opptrappende doser er det vanlig å avtale at kun fastlegen skal skrive ut sterke smertestillende. Ofte blir man også enige om hvilket apotek som skal levere ut medisinen. 

Etter langvarig bruk skal dosen trappes ned i samråd med legen. Dette er aktuelt når medisinen ikke gir ønsket effekt eller dersom du får plagsomme bivirkninger.

Virkning og dosering

Medisinen demper smerte ved å påvirke områder i hjernen. Dosen er forskjellig fra person til person og avhenger blant annet av hvor sterke smertene er, hvor gammel pasienten er og tidligere bruk av smertestillende midler. Noen pasienter får depottabletter, som frigir virkestoffet litt etter litt. Slike tabletter skal svelges hele og må ikke deles eller knuses.

Forsiktighetsregler

Under oppstart av behandlingen og ved doseøkning må du ikke kjøre bil eller utføre aktiviteter som krever skjerpet oppmerksomhet. Ved stabil dosering vil du og din fastlege vurdere om bilkjøring er mulig.

Graviditet og amming

Gravide og ammende kan bruke morfin og morfinlignende medisiner i korte perioder ved sterke smerter. Du bør vurdere slik bruk i samråd med legen din.

​Bivirkninger

Den vanligste bivirkningen av opioider er forstoppelse. Du bør snakke med legen om hva du kan gjøre for å hindre forstoppelse. En av ti pasienter opplever også tretthet eller kvalme, men disse plagene gir seg ofte etter kort tid. Medisinen kan også gi forstyrrelser i hormonbalansen, med nedsatt seksuell funksjon og redusert seksuell lyst.

Morfin og morfinlignende medisiner kan skape avhengighet. Dette innebærer at en rask avslutning av behandlingen etter langvarig bruk kan føre til abstinensplager som

  • rastløshet

  • angst

  • smerter i muskler og ledd

  • urolig søvn med marerittdrømmer

  • hjertebank

  • diaré

  • vondt imagen

I noen tilfeller opptrer psykisk avhengighet, der man opplever et sug etter legemidlet slik at det er vanskelig å avslutte behandlingen.