Trygg bruk av kosttilskudd

De fleste naturprodukter (kosttilskudd) er trygge og følger regelverket som gjelder, men noen aktører tilbyr likevel helsefarlige produkter. Dette gjelder produkter som selges både i butikk og på internett.

​Kosttilskudd markedsføres ofte som 100 prosent naturlige. Likevel er noen av dem ulovlig tilsatt legemidler uten at dette er opplyst på pakningen. Uten å vite om det kan du få i deg legemidler som gir alvorlige bivirkninger, eller som gir uheldig virkning i kombinasjon med andre legemidler. Vær spesielt kritisk til produkter som lover hurtig virkning, for eksempel urteprodukter som skal stimulere potens, gi raskt vekttap eller lindre smerter.

Mange ulovlige kosttilskudd er skadelige av andre grunner. De kan inneholde tungmetaller, urter med fremmedstoffer eller andre urter enn det som er opplyst.

Kosttilskudd og plantebaserte legemidler

Vi skiller mellom kosttilskudd og plantebaserte legemidler. Markedsføring og effekt avgjør hvilket regelverk som gjelder. Legemiddelverket godkjenner tradisjonelle plantebaserte legemidler, mens Mattilsynet har ansvar for kosttilskudd.

Mattilsynet fører tilsyn med kosttilskudd fordi dette regnes som næringsmiddel. Kosttilskudd trenger ingen godkjenning. Virksomheter som selger kosttilskudd har ansvar for å at produktene er trygge og markedsføres på lovlig måte.

Tiltak mot ulovlige produkter

Mattilsynet kan stoppe salg av ulovlige kosttilskudd. Legemiddelverket går ut med advarsler i tilfeller der vi blir gjort kjent med at kosttilskudd inneholder legemidler. Legemiddelverket fører tilsyn med markedsføringen av legemidler og kan pålegge retting av reklame hvis regelverket ikke følges. Det er ulovlig å bruke medisinske påstander i markedsføringen av kosttilskudd.