Riktig bruk av reseptfri nesespray

Slimhinneavsvellende nesespray kan være til god hjelp, men langvarig bruk kan den gi deg kronisk tett nese. Unngå derfor sammenhengende bruk over 10 dager og les pakningsvedlegget nøye.

Mann holder nesespray inn i nesen
Foto: Art-Of-Photo/iStockphoto

​Nesetetthet ved forkjølelse skyldes ofte at slimhinnene i nesen er
hovne. Nesesprayen gjør at blodårene i nesen trekker seg sammen slik at hevelsen blir mindre. Ved langvarig bruk kan blodårene bli overstimulert slik at de mister sin naturlige evne til å trekke seg sammen. Derfor er det viktig å ikke bruke nesespray mer enn ti dager sammenhengende.

Du må kontakt legen hvis du har du varige plager. Les godt på
pakningen og ta vare på pakningsvedlegget. Begge deler inneholder viktig informasjon om hvordan medisinen skal brukes.

Råd for fornuftig bruk

 • Reseptfri bruk av slimhinneavsvellende nesespray skal begrenses
  til kortvarige og akutte tilstander, som forkjølelse. Annen bruk skal
  avtales med lege.
 • Nesespray behandler et symptom, men ikke nødvendigvis problemet. Kontakt apoteket for råd og informasjon om behandling.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 10 dager. Langvarig bruk av nesespray kan føre til avhengighet og vedvarende nesetetthet
 • Har du andre type lidelser som gjør at du har tett nese, kontakt lege for å få riktig medisin for din tilstand.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du får plagsomme bivirkninger eller
  du merker bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.
 • Rådfør deg med lege om du også bruker andre legemidler

Dette gjelder nesespray som inneholder virkestoffene Xylometazolin og oksymetazolin. Du finner disse i blant annet Otrivin og Rhinox.

Nesespray og nesedråper til barn under 2 år

​Legemiddelverket anbefaler saltvannsdråper eller saltvannsspray fremfor nesespray og nesedråper mot tett nese hos barn under 2 år. Kun ett produkt med nesespray er godkjent til bruk på barn under 2 år, og det bør bare brukes i samråd med helsepersonell.
 
Tett nese ved forkjølelse skyldes hevelse i slimhinnen. Nesespray og dråper virker ved å få blodårene i slimhinnen til trekke seg sammen. Langvarig bruk kan gi motsatt effekt med kronisk tett nese. Små barn er mer følsomme for virkestoffene og kan få bivirkninger fra hjerte-karsystemet samt uro og søvnproblemer.
 
To virkestoffer (oksymetazolin eller xylometazolin) er godkjent i reseptfrie nesedråper og nesespray for voksne og barn over 2 år. Til barn under 2 år finnes det bare ett godkjent produkt og det bør bare brukes i samråd med helsepersonell:  Rhinox (oxymetazolin) 0,1mg/ml – nesespray og nesedråper. 
 
Råd til foreldre:
 • Bruk saltvanndråper eller saltvannsspray mot tett nese til barn under 2 år.
 • Ikke gi barn under 2 år slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper uten at du har snakket med lege, apotek eller helsesykepleier.
 • Følg bruksanvisningen i pakken nøye.
 • Gi ikke flere doser i døgnet enn anbefalt.
 • Barn bør ikke bruke nesespray eller nesedråper i mer enn 5 sammenhengende dager.
 • Snakk med legen dersom behandlingen ikke virker eller dersom du tror barnet har fått alvorlige bivirkninger.
 • Bruk ikke utenlandske produkter mot forkjølelsesplager til barn under 2 år.
 • Du kan melde bivirkninger til Legemiddelverket med nettbasert skjema.