Du har en nettleser som vi ikke støtter. Les om godkjente OS/nettleserversjoner

Hopp til hovedmeny Hopp til innholdet

Medisinbytte i apotek (generisk bytte)

Ofte finnes det flere medisiner som har ulike navn og ulik pris, men akkurat samme virkestoff og virkning. Da tilbyr apoteket deg en medisin med et annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et rimeligere alternativ.

Foto: Scanstock Photo

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Du får alltid den behandlingen legen har bestemt selv om apoteket gir deg en medisin med et annet navn. Apoteket kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk garanterer at medisinene har samme medisinske virkning og er like gode. Ordningen kalles medisinbytte i apotek - eller generisk bytte.

Hensikten med medisinbytte er at du eller folketrygden ikke skal betale mer enn nødvendig for behandling når legemiddelet ikke lenger er patentbeskyttet. Har du spørsmål om ordningen med medisinbytte i apotek kan du kontakte Legemiddelverket på e-post (generiskbytte@legem​iddelverket.no).

Legereservasjon mot medisinbytte

Legen kan reservere mot bytte dersom det er medisinske grunner til det, for eksempel dersom du har reagert allergisk på medisinen tidligere. Hvis legen ikke har reservert mot bytte, mener han/hun at det er greit for deg å bytte.

Dersom du likevel ikke vil bytte, må du selv betale mellomlegget for å få akkurat den medisinen du ønsker. Dersom du får medisinen tilsendt eller hentet, må apoteket sørge for at du likevel får tilstrekkelig informasjon og mulighet til å godta eller avslå et bytte.

Les mer om apotekets og legens rolle ved medisinbytte på nettsidene til Legemiddelverket.

​Gode råd for sikker bruk etter medisinbytte

  • Legen din får ikke beskjed av apoteket om at du har byttet medisin. Neste gang du er hos legen kan du selv fortelle legen om byttet. Sørg for å få en oppdatert medisinliste.
  • Sjekk om medisinen skal erstatte en medisin du har brukt tidligere – eller om den skal brukes i tillegg.
  • Noter deg gjerne navnet på virkestoffet som er i medisinen.
  • Spør apoteket, legen eller hjemmesykepleien dersom du er i tvil om hvordan du skal bruke medisinene dine.

Generika - medisin med samme virkning men annet navn

I mange tilfeller finnes det flere medisiner som har ulikt navn, men som inneholder det samme virkestoffet i samme mengde og skal inntas på samme måte (for eksempel spises). De kalles de generika – eller kopipreparater på folkemunne.

Dette er tilfelle for for eksempel 75 mg-styrken av Acetylsalisylsyre Actavis, og Albyl-E. Disse to medisinene inneholder samme virkestoff i samme mengde, og gir samme medisinske effekt.

Men generika kan inneholde forskjellige hjelpestoffer. Hver produsent kan velge sammensetningen av sin medisin, så lenge den medisinske effekten blir lik som originalproduktet.  Dermed vil sammensetning og form på tablettene bestemmes blant annet av hvilket utstyr fabrikken disponerer og hva produsenten tror at pasientene foretrekker (hvite eller fargede, runde eller ovale, brede og flate tabletter eller små og høye tabletter osv).

Nedenfor er sammensetningen av de to acetylsalisylsyre-generikaene sammenlignet. Alle medisinene inneholder 75 mg virkestoff.​

Navn på medisin, produsent og utseende
Tablettkjerne
Drasjering
Acetylsalisylsyre Actavis
Actavis​​
Hvit, oval
Mikrokrystallinsk cellulose
Maisstivelse
Kolloidal vannfri silika
Stearinsyre
Metakrylsyreetylakrylat-kopolymer (1:1)
Polysorbat 80
Natriumlaurylsulfat
Trietylsitrat
Talkum
Albyl-E
Nycomed Pharma
Hvit, rund 6,0 mm​
Magnesiumhydroksid
Potetstivelse
Gelatin
Mikrokrystallinsk cellulose
Talkum
Metakrylsyreetylakrylat-kopolymer (1:1) dispersjon 30 %
Trietylsitrat
Silikonantifoam
Talkum

Les mer om hva medisiner består av.